CAZAC DE COHORTĂ (когортный казак) | Muzeul din inima mea |

CAZAC DE COHORTĂ (когортный казак)CAZAC DE COHORTĂ (когортный казак) – cazaci basarabeni locali, înrolaţi în cadrul acestei categorii din rândurile ţăranilor, în special cei liberi, care făceau serviciul pe lângă ispravnici, din partea anumitor sate, în locul călăraşilor, în bază de contract. În 1820, la propunerea rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev, din 6 iunie, toţi cazacii locali care n-au manifestat dorinţa de a mai face serviciul pe lângă isprăvnicii au fost concediaţi. Majoritatea covârşitoare a cazacilor locali din Basarabia, inclusiv 82 de persoane din cadrul isprăvniciilor, au refuzat să-şi mai continue serviciul şi au fost transferaţi în categoria ţăranilor birnici. Dar, o parte din cazaci au continuat să-şi îndeplinească serviciul în baza mijloacelor financiare proprii, fiind în schimb eliberaţi de impozite şi prestaţii locale, cu condiţia că nu se vor supune isprăvniciilor, dar se vor numi în continuare cazaci de cohortă[1].


[1] ANRM, F. 5, inv. 1, 1821, d. 104, f. 480-480 verso.