DAJDIE (даждия) | Muzeul din inima mea |

DAJDIE (даждия)DAJDIER – persoană împuternicită cu încasarea dajdiei.
DAJNIC – persoană contribuabilă. Până în anul 1825 în această categorie au intrat doar mazilii, ruptaşii şi ţiganii (adică, cei ce plăteau dajdia)[1].


[1] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 780, f. 2 verso-3, 4 verso-5.DAJDIE (даждия) – dare fixă către stat, la care erau impuşi, până în anul 1825, doar mazilii, ruptaşii şi ţiganii: fiecare familie de mazil plătea câte 14 lei, ruptaşii şi ţiganii – 15 lei anual; până în 1839 – câte 9 rub. 35 kop. asignate. Burlacii plăteau jumătate din sumă[1].
Din alte surse aflăm că dajdia era darea încasată în locul prestaţiilor, la care erau impuşi ţiganii. În 1813 această dare a constituit 3350 lei[2].
Potrivit deciziei Consiliului Suprem al Basarabiei cu privire la lichidarea goştinii, desetinei, vădrăritului şi pogonăritului şi majorarea cuantumului birului şi dajdiei din 26 februarie 1824, dajdia constituia, ca şi birul, un impozit direct, încasat anual de la fiecare unitate impozabilă (окладная подать). Ea este colectată de la persoane din cadrul a două stări privilegiate, cum ar fi: mazilii şi ruptaşii. Fiecare familie de mazili plăteşte anul dajdia câte 14 lei, iar ruptaşii – câte 15 lei. Dajdia se împarte în două părţi egale şi se achită de două ori pe an; celibatarii nu achită dajdia. Însă, toţi coloniştii, care trăiesc pe pământurile statului, inclusiv coloniştii bulgari, cunoscuţi şi cu numele de colonişti transdanubieni, nu plătesc nici birul, nici dajdia; primii – din cauza că nu a expirat perioada de privilegii acordate, iar cei din urmă – din considerentul că, potrivit decretului imperial din 29 decembrie 1819, urmează să achite în general pentru toate tipurile de dări şi prestaţii locale anual câte 70 de lei de la fiecare familie[3].
Modalitatea de încasare a dajdiei era similară modalităţii de încasare a birului (a se vedea: Bir)[4].


[1] AISR, F. 379, inv. 2, d. 12, f. 21 verso.
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 330 verso-331.
[3] Ibidem, F. 3, inv. 1, d. 1320, f. 4-5.
[4] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 74-75.