DIRECŢIA PROPRIETĂŢILOR STATULUI DIN BASARABIA (Бессарабская Палата Государственных Имуществ) | Muzeul din inima mea |

DIRECŢIA PROPRIETĂŢILOR STATULUI DIN BASARABIA (Бессарабская Палата Государственных Имуществ)DIRECŢIA PROPRIETĂŢILOR STATULUI DIN BASARABIA (Бессарабская Палата Государственных Имуществ) – în baza confirmării de către Senat la 30 aprilie 1838 a Regulamentului privind Administraţia proprietăţilor statului, la 24 martie 1839 este adoptată decizia Senatului Guvernant (publicată la 5 aprilie), potrivit căreia, începând cu 1 mai 1839, în mai multe gubernii ruse, inclusiv în guberniile din Novorosia – Herson şi Taurida şi în regiunea Basarabia, sunt instituite asemenea direcţii[1].
Pentru organizarea acestei instituţii a fost creată o comisie specială sub preşedinţia guvernatorului, în care au intrat un funcţionar superior şi 2 funcţionari inferiori ai Cancelariei a V-a: funcţionarul de clasa a VII-a Rode – în calitate de funcţionar superior, Stepanovski şi Kvitka – în calitate de membri inferiori. În decursul celei de a doua jumătăţi a anului 1838 şi în prima jumătate a anului 1839 comisia a efectuat investigarea proprietăţilor statului din Basarabia şi a primit de la Administraţia Financiară a Basarabiei toate documentele cu referinţă la această problemă. La 1 mai 1839 a fost deschis oficiul Direcţiei Proprietăţilor Statului. În fruntea Direcţiei a fost numit Rode, consilier – Stepanovski şi asesor – Trinkin.
În august 1839 au fost deschise direcţii de district, cu numirea în funcţie a şefilor de district: pentru districtul Hotin – colonelul Angheli, Bender – căpitanul Butovici şi Akkerman – funcţionarul de clasa a XII-a Kvitka.
Cu deschiderea Direcţiei Proprietăţilor Statului şi a direcţiilor de district a fost lichidat Oficiul regional din Basarabia pentru ţiganii domneşti şi postul de funcţionar ce conducea cu ţăranii de stat din Administraţia Specială a oraşului Ismail[2].
Direcţia Proprietăţilor Statului din Basarabia avea grijă de ţăranii aflaţi pe domeniile statului şi de colonişti; aprecia, descria şi stabilea hotarele pământurilor de stat; se ocupa de diverse probleme ce țineau de silvicultură; patrona învăţământul agricol din regiune; colecta şi difuza date cu referire la tehnologiile noi în agricultură; inspecta hotarele terenurilor de pe domeniile statului; delimita hotarele pământurilor ce aparțineau Armatei căzăceşti de la Dunăre, aflate pe domeniile statului; gestiona strămutarea pe pământurile statului din Basarabia a ţăranilor din guberniile interne ruse; controla veniturile şi cheltuielile direcţiilor de district, ale instituțiilor de stat şi cele din capitalul obştesc al cârmuirilor de plasă etc. A fost lichidată la 1 iulie 1870. Funcţia de gestionare a proprietăţilor statului a fost transmisă Direcţiei Proprietăţilor Statului din gubernia Herson[3].


[1] ПСЗРИ, собр. II, т. XIV, отд. первое, 1839, №12144. – СПб., 1840, c. 265.
[2] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­сти­ческом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 170 об.-171.
[3] ANRM, F. 8, inv. 1, d. 85, f. 3.