LEU (лев) | Muzeul din inima mea |

LEU (лев)LEU (лев) – la început monedă olandeză de argint, având drept element caracteristic un leu ridicat pe două labe imprimat pe revers.
Ulterior – unitate metrologică în Ţările Române. Valoarea leului a variat: între 1650-1670 leul valora 180 bani; în 1711 – 140 bani; în 1716– 125 bani; iar în 1843 – 240 bani. Prin legea din 14/26 aprilie 1867 leul de argint devine etalon oficial al sistemului monetar naţional al României[1].
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, vechea unitate monetară de argint turcească a fost păstrată. În 1815, cursul oficial al leului constituia 60 kop. de aramă. În 1819 Guvernul Regional al Basarabiei a discutat propunerea rezidentului plenipotenţiar A.N. Bahmetev despre sistemul monetar existent în Basarabia. S-a constatat că în Basarabia în circulaţie se află sistemul monetar turcesc, în special moneda de argint turcească denumită leu şi parale, care nu corespund în preţ cursului actual. S-a luat decizia „de a interzice pătrunderea acestor bani în regiune de peste hotare şi de a nu-i primi în contul achitării impozitelor şi altor plăţi”[2]. Ulterior, administraţia regională revine la întrebarea cu privire la circulaţia banilor turceşti în Basarabia. În timpul discuţiei din 23 mai 1824 în Consiliul Suprem al Basarabiei a acestei probleme s-a constatat că „nimeni nu-şi mai aduce aminte de când guvernul turcesc a pus în circulaţie moneda de argint numită leu, dar toţi cunosc că 40 parale alcătuiau şi alcătuiesc în continuare un leu, iar trei aspri – o para. Leii turceşti în evoluţia cursului lor au cunoscut, faţă de moneda rusească, mai multe modificări, dar de cele mai multe ori leul era echivalat cu 60 kop. de aramă. Cu un asemenea curs a existat şi atunci când guvernul otoman a introdus noua monedă de argint cu denumirea de beşlic” [3].
În Basarabia, sistemul monetar turcesc a fost lichidat oficial doar în 1824. Dar şi după aceasta în circuit mai era întâlnit leul şi alte monede turceşti[4].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 274.
[2] ANRM, F. 43, inv. 1, 1819, d. 29, f. 2.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 430, p. I, f. 166 verso-167.
[4] Ibidem, F. 6, inv. 2, 1832, d. 610, f. 8.