CISLĂ (числэ) | Muzeul din inima mea |

CISLĂ (числэ)CISLAŞ (числаш) – ţăran birnic, inclus într-o comunitate cu răspundere colectivă, numită cislă. Termenul cislaş îl întâlnim într-un raport din 21 iunie 1834 adresat de ispravnicul de Hotin Zavadovski guvernatorului Basarabiei P.I. Averin cu referire la tulburările ţăranilor din satul Hlinaia şi din alte sate din ţinutul Hotin[1].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1944, f. 1-8.CISLĂ (числэ) – termenul are o semnificaţie multiplă: 1. impunere colectivă; 2. cotă-parte dintr-un impozit colectiv; 3. repartizarea impozitului colectiv pe contribuabili; 4. dare pe venitul global[1]. În Moldova – mai mult cu înţelesul de repartizare a impozitului global impus unei localităţi pe cote-părţi, în conformitate cu mărimea averii, îndeosebi a animalelor domestice. Fiecare sat era impus la o dare globală, denumită cislă[2].
Această formă de achitare colectivă a dărilor a fost păstrată şi după anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus. În una din instrucţiuni din 2 martie 1818 adresate trezorierilor ţinutali cu referire la încasarea dărilor se menţiona că „…vor face apoi între dânşii (ţăranii din cadrul obştilor săteşti – V.T.) socoteală şi vor găsi, chipurile, cei cu dreptate îndestulări, precum după particulari cisla lor se va cuveni”[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 101.
[2] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 98.
[3] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Acte în limba română tipărite în Basarabia. I. 1812-1830. – Bucureşti, 1993, p. 82.