HOTARUL LUI HALIL-PAŞA | Muzeul din inima mea |

HOTARUL LUI HALIL-PAŞA

HOTARUL LUI HALIL-PAŞA – linia de frontieră stabilită de împuternicitul Porţii Otomane Halil-paşa în 1673 (după alţi autori – în 1672) între teritoriul locuit de nogai şi cel aflat sub autoritatea domnului în partea de sud a spaţiului dintre Prut şi Nistru[1].
Instituirea unei linii de frontieră a fost dictată de faptul că, după campania din 1538 a sultanului Suleyman Magnificul, întreprinsă asupra domnului Moldovei Petru Rareş şi crearea unei noi raiale – raiaua Bender (anterior fusese create raialele Akkerman şi Chilia), în teritoriile din sud-estul Moldovei încep să se aşeze cu traiul tătarii nogai, veniţi din regiunea fluviului Volga. Drept urmare, populaţia românească din această regiune a fost nevoită să se retragă, părăsindu-şi locurile de trai. Situaţia tensionată care s-a creat în regiune impunea necesitatea stabilirii în această regiune a Moldovei a unui hotar între teritoriul ocupat de tătari şi cel locuit de populaţia românească băştinaşă. Linia de demarcare stabilită de împuternicitul Porţii Otomane Halil-paşa în 1673 (1672) trecea de la Nistru, pe marginea sudică a raialei cetăţii Tighina, până la Botna, iar de aici, de-a lungul Valului lui Traian de Sus (numit în cronici şi în actele vechi hindichiul sau Traianul), până la intersecţia acestuia cu râul Ialpug, apoi, pe valea Ialpugului, spre miazăzi, până la Valul lui Traian de Jos, la sud de care se întindeau posesiunile turceşti[2]. În literatura istorică această linie de demarcare este cunoscută cu denumirea de „hotarul lui Halil-paşa”[3].
În aşa-numitul „iurt[4] al lui Halil-paşa” au nimerit o parte din ţinuturile Lăpuşna, Tigheci şi alte pământuri ale Moldovei[5].
În Basarabia, termenul „hotarul lui Halil-paşa” este cunoscut în actele vechi în urma activităţii colonelului S.I. Kornilovici, care, prin decret imperial din 7 martie 1817, a fost împuternicit să facă descrierea topografică a teritoriilor din sudul Basarabiei. În această descriere trimisul împăratului[6] a inclus în componenţa Basarabiei propriu-zise (a Bugeacului), adică a teritoriului stăpânit de turci şi tătari până la declanşarea războiului ruso-turc din 1806-1812, şi făşia „celor 2 ceasuri”, care se afla sub jurisdicţia Moldovei şi unde unii boieri moldoveni, în conformitate cu hrisoavele domneşti, posedau întinse latifundii funciare. Ca rezultat, boierii au fost nevoiţi să se judece, timp de mai mulţi ani, cu autorităţile ţariste pentru a-şi reconfirma dreptul la proprietăţile funciare deţinute[7].


[1] Dicţionar de Istoria Românilor. – Chişinău, 2005, p. 165.
[2] Dinu Poştarencu. Procesul intentat fără temei de către autorităţile ruse împotriva proprietarilor de moşii din fosta fâşie a „celor 2 ceasuri”. – În: In memoriam professoris Mihail Muntean. Studii de istorie modernă. – Chişinău, 2003, p. 32.
[3] A se vedea, spre exemplu: Gh.I. Năstase. „Hotarul lui Halil-paşa” şi „cele 2 ceasuri”. – În: Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie. T. L (1931). – Bucureşti, 1932, p. 177-210.
[4] Iurt – vatră, moşie.
[5] Ion Chirtoagă. Din istoria Moldovei de Sud-Est până în anii ’30 ai sec. al XIX-lea. – Chişinău, 1999, p. 108.
[6] ПСЗРИ, Собр. I, т. XXXIV, 1817, №26719. – СПб., 1830, с. 101.
[7] Despre istoria acestor litigii a se vedea mai detaliat: Dinu Poştarencu. Op.cit., p. 35-39.