COMUNITATEA MIC-BURGHEZILOR (мещанское общест­во) | Muzeul din inima mea |

COMUNITATEA MIC-BURGHEZILOR (мещанское общест­во)COMUNITATEA MIC-BURGHEZILOR (мещанское общест­во) – comunitate, constituită în mediul urban, în Basarabia, după anexarea ei în 1812 la Imperiul Rus, potrivit principiului social, etnic şi religios, în scopul organizării activităţii economice, spirituale şi reglementării repartizării impozitelor şi prestaţiilor.
După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus populaţia orăşenească se împărţea în aceleaşi categorii sociale ca şi cea din guberniile interne ruse, potrivit Regulamentului orăşenesc din 1785 – negustori, meşteşugari, mic-burghezi etc. Din aceste categorii cea mai numeroasă era comunitatea mic-burghezilor, care avea un şir de particularităţi. Din comunitatea mic-burghezilor din oraşele Basarabiei făceau parte câteva categorii care beneficiau de o situaţie juridică specială: mazilii, ruptaşii, rupta de vistieria şi rupta de cămara. Aceste categorii de populaţie plăteau un impozit mai mic ca celelalte categorii sociale şi puteau fi supuse pedepselor corporale doar în baza deciziei judecătoreşti[1].
În afară de comunităţile constituite după principiul social, categoria mic-burghezilor mai includea şi comunităţi unite după principiile etnic (comunitatea moldovenilor, grecilor, bulgarilor, velicoruşilor, armenilor, evreilor etc.) şi religios (credincioşilor de rit vechi, evreilor convertiţi la ortodoxism etc.), precum şi comunităţi formate pornind de la perioada când au venit în oraş – comunităţi noi şi comunităţi vechi. Având în vedere faptul că numărul anumitor comunităţi permanent creştea, de pe seama coloniştilor, pentru comoditatea redistribuirii impozitelor, comunităţile se împărţeau, în unele cazuri, de câteva ori. Ca rezultat, s-au format comunităţi de la prima împărţire şi comunităţi de la a doua împărţire [2].
Dar, nu toată populaţia orăşenească era unită în comunităţi bazate pe principiile indicate anterior. În 1835, spre exemplu, din numărul total de 22505 persoane înregistrate în oraşul Chişinău, 2588 (11,4%) erau persoane care locuiau în baza paşapoartelor sau altor acte, 1651 (7,3%) – străinii şi coloniştii, 1183 (5,2%) – negustorii, 210 (0,9%) – nobilii, 1337 (5,9%) – funcţionarii, 1340 (5,9%) – mazilii şi ruptaşii, 156 (0,7%) – cioclii, 214 (1,1%) – soldaţii în retragere, 111 (0,5%) – persoane creştinate de diferite etnii, 26 (0,1%) – muţii, 7097 (31,3%) – comunitatea evreilor, 1451 (6,4%) – comunitara ruşilor, 3505 (15,5%) – comunitatea moldovenilor, 913 (4%) – comunitatea bulgarilor, 334 (1,5%) – comunitatea grecilor şi 521 (2,3%) – comunitatea armenilor[3]. Prin urmare, aceste date demonstrează că efectivul comunităţilor etnice ale mic-burghezilor alcătuiau 61% din populaţia totală a oraşului.
Dar şi în cazul comunităţilor mic-burghezilor constituite după principiul etnic este destul de dificil a determina structura etnică a populaţiei urbane doar în baza datelor statistice ale acestor comunităţi, deoarece comunităţile interesate în creşterea numărului populaţiei, pentru a achita mai lesne impozitele, primeau în cadrul lor şi alte etnii. În 1837, spre exemplu, comunitatea bulgarilor din oraşul Reni şi-a dat acordul să înscrie în rândurile sale 589 români, emigranţi, în mai 1834, din satul Paşcani, ţinutul Galaţi, Principatul Moldova[4].
Un rol decisiv în constituirea comunităţilor orăşeneşti l-au avut instituţiile imperiale şi cele regionale. În baza a două decizii ale ministrului de Finanţe E.F. Kankrin, din 27 octombrie 1837 şi din 30 martie 1838, au fost constituite comunităţile mic-burghezilor din prima şi a doua parte ale oraşului Chişinău: a moldovenilor, a străinilor din Voronej şi a marochinilor din Buiucani; comunităţile: rupta de vistierie, a bulgarilor, credincioşilor de rit vechi, rumelilor, persoanelor convertite la creştinism – la dispoziţia Administraţiei Financiare din Basarabia. Celelalte comunităţi au fost instituite încă în perioada recensământului fiscal din 1835: comunităţile ruptaşilor moldoveni, odnodvorţilor, grecilor, ruptaşilor bulgari, străinilor, a moldovenilor din prima şi a doua parte ale oraşului, a moldovenilor din partea a treia a oraşului, a moldovenilor din partea a patra a oraşului, de la prima împărţire a oraşului în comunităţi mic-burgheze, a moldovenilor şi armenilor din partea a patra a oraşului, de la a doua împărţire etc.[5] Din dosarele Dumei orăşeneşti din Chişinău se constată că la sfârşitul anilor ’30 ai sec. al XIX-lea în oraş erau 20 de comunităţi ale mic-burghezilor: în prima parte a oraşului – comunitatea întâi a moldovenilor şi comunitatea din Buiucani; în partea a doua a oraşului – comunităţile: credincioşilor de rit vechi, din Voronej, a moldovenilor de la prima şi a doua împărţire; în partea a treia a oraşului comunităţile: moldovenilor, ruptaşilor, grecilor, celei de a treia, noi, a moldovenilor şi armenilor şi în partea a patra a oraşului comunităţile: rupta de vistierie, a bulgarilor, ruptaşilor, străinilor, celei de a treia, vechi, a moldovenilor, a patra parte a moldovenilor, de la prima şi a doua împărţire, a persoanelor convertite la creştinism şi a rumelilor care constituie, fără membrii breslelor, în prima parte a oraşului – 995 de persoane, în a doua parte – 1951, în partea a treia – 2111 şi în partea a patra a oraşului – 4051 de persoane[6]. Toate aceste comunităţi sunt administrate de starosti şi de meşterii breslelor (цехмейстеры), aleşi de ei din cadrul fiecărei categorii sociale. În toate comunităţile mic-burghezilor din Chişinău au fost înregistrate 9108 de familii şi burlaci şi, în mod separat, în cele 10 bresle – 1390 de familii de meşteşugari şi burlaci[7].
Pe parcursul anilor numărul comunităţilor mic-burghezilor a crescut, în 1841 constituind 21 de comunităţi, iar în 1843 – 23 de comunităţi[8]. La începutul anilor ’50 ai sec. al XIX-lea numărul comunităţilor mic-burghezilor din oraşul Chişinău a atins cifra de 30[9]. Respectiv, numărul mare de comunităţi mic-burgheze făcea dificilă perceperea impozitelor. Din această cauză, Consiliul orăşenesc şi Administraţia Financiară a Basarabiei au intervenit pe lângă Ministerul Finanţelor în privinţa divizării mic-burghezilor din Chişinău doar în patru comunităţi, potrivit sectoarelor oraşului, şi constituirii unei comunităţi separate (a 5-a) a meşteşugarilor[10]. Din demersul general-locotenentului P.F. Fiodorov, guvernatorul general interimar al Novorosiei şi Basarabiei, se poate constata că împărţirea mic-burghezilor din Chişinău în mai multe comunităţi s-a făcut la cererea lor, în diferite perioade, cu permisiunea ministrului de Finanţe şi a Administraţiei Financiare din Basarabia, în scopul de a facilita încasarea impozitelor şi prestaţiilor, care pe parcurs nu şi-a dovedit eficacitatea: „… iar acum această împărţire a devenit chiar incomodă”[11]. Ca rezultat, Administraţia regională a decis ca pentru a uşura încasarea prestaţiilor toate comunităţile mic-burghezilor, în afară de cei uniţi în bresle, să fie comasate, formând doar patru comunităţi, cu un număr egal de familii (aproximativ 2277) şi fiind atribuite acelei păţi a oraşului unde locuiesc. Comunităţile mic-burghezilor urmau să fie administrate de starosti şi ajutorii lor, aleşi din rândul orăşenilor, după principiul: un staroste de la 1000 de orăşeni[12].
La 19 septembrie 1850 Ministerul de Finanţe a soluţionat pozitiv adoptarea acestei hotărâri[13]. La 5 decembrie 1850 ministrul de Finanţe îi comunica ministrului de Interne despre comasarea celor 30 de comunităţi ale mic-burghezilor în 4 comunităţi, potrivit sectoarelor oraşului Chişinău şi despre formarea unei comunităţi separate a meşteşugarilor[14]. Dar, între timp, a intervenit guvernatorul general interimar al Novorosiei şi Basarabiei P.I. Fiodorov, care considera că, pentru a nu cauza dificultăţi în stabilirea impozitelor şi prestaţiilor, categoria odnodvorţilor (mazililor), alcătuită din 174 de familii, care beneficiau de anumite privilegii şi care plăteau un impozit mai mic ca celelalte categorii sociale, ar fi oportun de a o păstra în cadrul unei comunităţi speciale – cea a odnodvorţilor, incluzând în această categorie şi familiile de rupta de vistierie[15].
La 26 februarie 1851, în legătură cu păstrarea în cadrul comunităţilor mic-burghezilor din Chişinău şi a unei comunităţi speciale a odnodvorţilor (mazililor), ministrul de Interne intervine către guvernatorul general interimar al Novorosiei şi Basarabiei P.I. Fiodorov cu rugămintea să-i prezinte informaţii suplimentare privind această categorie socială[16]. Informaţiile prezentate de Guvernul Regional atestă despre statutul odnodvorţilor în cadrul comunităţilor mic-burgheze din oraşul Chişinău[17].
Un rol important în viaţa orăşenească revenea comunităţilor de armeni, moldoveni, ruşi, bulgari şi evrei. Anume din rândurile acestor comunităţi au fost aleşi membrii Dumei orăşeneşti din Chişinău în 1817[18].


[1] В.И. Жуков. Города Бессарабии 1812-1861 годов. Очерки социально-эконо-мического развития. – Кишинев, 1964, с. 71.
[2] В.И. Жуков. Города Бессарабии 1812-1861 годов. Очерки социально-эконо-мического развития. – Кишинев, 1964, c. 71-72.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2109, f. 230.
[4] Ibidem, F. 6, inv. 2, d. 990, f. 86.
[5] AISR, F. 1287, inv. 37, d. 871, f. 3-3 verso.
[6] Ibidem, f. 3 verso-4.
[7] Ibidem, f. 4-4 verso.
[8] В.Жуков. Динамика роста и состава городского населения Кишинева (1812-1861 годы). – În: Труды Центрального Государственного Архива МССР. – Кишинев, 1962, том I, с. 190, 192.
[9] AISR, F. 1287, inv. 37, d. 950, f. 2.
[10] Ibidem, d. 871, f. 5.
[11] Ibidem, f. 5.
[12] Ibidem, f. 5-6.
[13] V.Jukov. Op. cit., p. 190, 192.
[14] AISR, F. 1287, inv. 37, d. 950, f. 2.
[15] AISR, F. 1287, inv. 37, d. 950, f. 2.
[16] Ibidem, f. 7.
[17] A se vedea: Odnodvorţi.
[18] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 554, f. 58 verso-59.