GHILDĂ (гильдия) | Muzeul din inima mea |

GHILDĂ (гильдия)GHILDĂ (germ. Gilde – corporaţie) (гильдия)[1] – în sens larg – asociaţie de meşteşugari şi negustori, specifică Evului mediu. Pentru prima dată ghilda ca asociaţie de meşteşugari şi negustori este amintită în izvoarele scrise din sec. al VIII-lea. Ulterior, ghilde erau numite în special corporaţiile de negustori. În Rusia pentru prima oară termenul ghildă este utilizat în Regulamentul Colegiului de Comerţ din 1719. Regulamentul Magistratului Principal din 1721 prevedea instituirea obligatorie a ghildelor în toate oraşele din Rusia. Atât negustorii mici, cât şi negustorii mari erau uniţi în două ghilde. În anii ’20-’70 ai sec. al XVIII-lea negustorii erau structuraţi deja în trei ghilde, reieşind din capitalul comercial declarat. Deosebirea de bază între negustori era dictată de avere şi nu de criteriul social. În anii ’70-’80 ai sec. al XVIII-lea negustorii de ghildă au fost scutiţi de capitaţie şi de serviciul militar. În 1785 negustorii de ghilda întâi au obţinut dreptul de a se ocupa cu comerţul exterior, iar negustorii de ghilda a doua şi de ghilda a treia – de comerţul intern mărunt. Cu dezvoltarea rapidă a relaţiilor capitaliste în sec. al XIX-lea rolul negustorilor de ghildă scade. În 1824 în Rusia este aplicată reforma ghildelor, cunoscută mai mult ca reforma lui E.F. Kankrin[2] (aplicată în Basarabia începând cu 1 ianuarie 1831). Din 1873 în Rusia existau doar două ghilde, iar din 1898 – certificatele comerciale de ghildă puteau fi procurate doar de persoanele care doreau să beneficieze de drepturile negustoreşti[3].


[1] Mai detaliat a se vedea: Reforma ghildelor.
[2] П.Г. Рындзюнский. Гильдейская реформа Канкрина 1824 г. – În: Исто­ри­ческие записки. – М., 1954, т. 40, с. 110-139.
[3] Российский гуманитарный энциклопедический словарь. Том. I. – М., 2002, с. 477.