CERTIFICAT SCRIS / TIPĂRIT (Письменный билет/печатный билет) | Muzeul din inima mea |

CERTIFICAT SCRIS / TIPĂRIT (Письменный билет/печатный билет)CERTIFICAT SCRIS / TIPĂRIT (Письменный билет/печатный билет) – certificat, eliberat locuitorilor din Basarabia după anexarea provinciei la Imperiul Rus reieşind din specificul stratificării sociale. Acorda tuturor categoriilor sociale dreptul de a se ocupa cu comerţul pe o perioadă de până la 11 luni. Scris pe o hârtie simplă, cu achitarea unei taxe de 1 rub. 40 kop. asignate.
Asemenea bilete erau eliberate populaţiei din Basarabia şi după emiterea decretului din 24 noiembrie 1821 privind noul sistem de taxare, din considerentul că populaţia din Basarabia nu era clasificată în clase: în negustori, mic-burghezi şi ţărani şi beneficiază de privilegii speciale.
Ulterior, după emiterea decretului din 21(6) decembrie 1827, când s-a dispus ca ţăranilor, mic-burghezilor si persoanelor de la Curte să li se elibereze bilete pe hârtie timbrată obişnuită, pe o durată de o lună, cu achitarea unei taxe de 50 kop., de 2 luni – 1 rub. şi de 3 luni – 2 rub., acest regulament iarăşi nu a fost aplicat pe teritoriul Basarabiei, din aceleaşi considerente.
În decizia Comitetului de Miniştri din 19 martie 1829 se specifica că aceste bilete vor fi eliberate locuitorilor Basarabiei după principiile vechi, iar prevederile Regulamentului din 21(6) decembrie 1827 cu privire la taxa pentru hârtia timbrată vor viza doar persoanele care vor sa primească bilete pentru a pleca din provincie în alte gubernii[1].
Vor fi lichidate, începând cu 1831, după aplicarea în Basarabia, la 26 septembrie 1830, a structurii de ghildă.


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. IV, 1829, №2752. – СПб., 1830, с. 172.