DISTRICTUL VAMAL SCULENI (Скулянский таможенный округ) | Muzeul din inima mea |

DISTRICTUL VAMAL SCULENI (Скулянский таможенный округ)DISTRICTUL VAMAL SCULENI (Скулянский таможенный округ) – district instituit în baza Regulamentului din 26 septembrie 1830[1], cu privire la ordinea de transferare a cordonului vamal de la Nistru şi organizarea lui la hotarul cu Basarabia, potrivit căruia în provincie erau instituite două districte vamale: din partea de sus a Dubăsarilor, sau Sculeni – de la hotarele guberniei Podolia şi până la judeţul Ismail, şi din partea de jos a Dubăsarilor, sau Ismail – de la hotarele judeţului Ismail până la gurile Dunării pe litoralul Mării Negre spre Akkerman şi mai departe până la sfârşitul limanului Nistrului[2].
În districtul vamal Sculeni erau înfiinţate două vămi – la Noua Suliţă şi la Sculeni, care au fost egalate în drepturi cu vămile de clasa întâi şi aveau dreptul de a percepe taxe vamale de la mărfurile permise potrivit tarifului în porturile Odesa şi Feodosia, dar fără a li se acorda dreptul de înmagazinare. Acest district includea două posturi vamale – la Lipcani şi la Leova[3].
Posturile vamale îşi păstrau statutul de altădată acordat tuturor posturilor vamale de la hotarele de vest ale Rusiei europene.
Odată cu instituirea noilor districte vamale în Basarabia au fost desfiinţate districtul vamal Dubăsari cu vămile Movilău şi Dubăsari şi paza vamală, iar în districtul vamal Odesa – posturile vamale Maiaki şi Parcani[4]. Paza vamală a districtului vamal Odesa, situată la Nistru, a fost transferată (în afară de paza necesară pe limanul Nistrului) pe litoralul Mării Negre – între Kinburn şi Perekop şi pe lima­nul Bugului şi Niprului, unde paza vamală lipsea.
În legătură cu instituirea în Basarabia a celor două districte vamale şi cu egalarea în drepturi a funcţionarilor vamali cu cei de la instituţiile vamale de la hotarele de vest ale Rusiei, a fost constituit un nou personal vamal. Districtul vamal Sculeni era alcătuit din şeful de district, ajutat de şapte funcţionari, pentru a căror întreţinere erau alocate 11800 rub.; vămile Noua Suliţă şi Sculeni, formate din şefii vămilor ajutaţi de către 20 funcţionari (13050 rub.); posturile vamale Lipcani şi Leova, formate din şefii posturilor vamale ajutaţi de către 6 funcţionari (3500 rub.)[5].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1570, f. 23.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1570, f. 23.
[3] Ibidem, f. 24-24 verso.
[4] Ibidem, f. 24 verso.
[5] Ibidem, f. 27-27 verso, 31.