COMITETUL TUTELAR PE LÂNGĂ LICEUL DIN BOL-GRAD (Попечительный Комитет при Болградской гимназии) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL TUTELAR PE LÂNGĂ LICEUL DIN BOL-GRAD (Попечительный Комитет при Болградской гимназии)COMITETUL TUTELAR PE LÂNGĂ LICEUL DIN BOL-GRAD (Попечительный Комитет при Болградской гимназии) –comitet instituit concomitent cu instituirea Seminarului, în baza deciziei imperiale din 13 martie 1884, în care intrau directorul liceului şi 3 membri din partea comunităţilor bulgare, care au donat proprietăţi imobiliare pentru întreţinerea şcolii centrale din Bolgrad.
Pentru alegerea celor 3 membri şi a unui candidat în membru, locuitorii celor 38 comunităţi bulgare, cu drept de vot la alegerile obşteşti, alegeau câte 2 deputaţi din rândul locuitorilor care se bucurau de autoritate în cadrul obştii. Alegerea deputaţilor în oraşul Bolgrad avea loc, cu acordul guvernatorului, peste fiecare 3 ani, în prima duminică a lunii noiembrie. În caz de necesitate, deputaţii puteau fi chemaţi la alegeri şi în altă zi. La alegerea deputaţilor urmau să participe nu mai puţin de 2/3 din numărul total de deputaţi. În cazul în care nu se întrunea cvorumul, alegerile puteau avea loc peste 20 de zile, iar pentru alegerea deputaţilor era necesară doar prezenţa a 39 de deputaţi. În cazul în care nici de această dată deputaţii nu erau aleşi, peste 20 de zile erau fixate noi alegeri, iar numărul deputaţilor prezenţi la şedinţă nu mai era reglementat. Alegerile se petreceau cu majoritatea simplă de voturi.
În calitate de deputaţi în Comitetul Tutelar puteau fi aleşi doar persoane din numărul locuitorilor comunităţilor bulgare (acestea fiind 38 la număr). Nu puteau fi alese persoanele care deţineau în gimnaziu funcţii şi aveau în arendă pământuri care aparţineau gimnaziului.
Deputaţii şi candidaţii în Comitetul Tutelar erau aleşi pe o perioadă de 3 ani şi erau confirmaţi în funcţie de către tutorele Districtului de învăţământ. Membrii Comitetului Tutelar puteau fi aleşi în acest post de două ori.
Membrii Comitetului Tutelar alegeau din rândurile lor un Preşedinte al Comitetului, care era confirmat în post de către tutorele Districtului de învăţământ. Aceştia nu erau salarizaţi, dar atât timp cât erau în exerciţiul funcţiei beneficiau de dreptul funcţionarilor de clasa a VII-a din cadrul Ministerului Învăţământului Public.
Comitetul Tutelar administra averea imobiliară a liceului, colecta veniturile şi avea grijă de bunăstarea materială a liceului. Pentru verificarea activităţii Comitetului Tutelar, adunarea deputaţilor, înaintea alegerilor noilor membri, alegea o Comisie de Revizie din 3 deputaţi. Rezultatele activităţii Comisiei de Revizie erau prezentate tutorelui Districtului de învăţământ.
Comitetul Tutelar avea o ştampilă cu stema statului cu inscripţia: „Comitetul Tutelar pe lângă liceul din Bolgrad în numele lui Alexandru al III-lea”[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. III, т. IV, 1884, №2088. – СПб., 1887, c. 108.