GALERĂ (галера) | Muzeul din inima mea |

GALERĂ (галера)GALERĂ (галера) – vas de navigaţie, considerat în sec. al XIX-lea cel mai răspândit mijloc de transportare a mărfurilor pe Nistru ce puteau transporta, de regulă, 2537 puduri[1] (capacitatea de 400-450 cetverţi[2]). Galera avea formă dreptunghiulară şi era deservită de 4 persoane, inclusiv un diriguitor. Utilizarea ei era determinată în special de particularităţile hidrografice ale Nistrului. Din cauza lipsei pădurilor pe cursul rusesc al Nistrului, galerele erau construite din lemn de pin în Galiţia austriacă. V.Lohtin, un inginer al Ministerului Căilor de Comunicaţie, afirma că doar pe un râu atât de rapid ca Nistru putea să fie utilizată galera, care nu putea să reziste nici chiar celor mai mici vibraţii, specifice altor râuri mai încete. Mai mult decât atât, malurile abrupte ale Nistrului, care constituiau un impediment serios în amenajarea unor edecuri pe cursul lui şi împiedicau răspândirea vaselor arcuite, facilitau pe de altă parte galerele, care puteau să fie acostate mai lejer la mal prin manevrele marinarilor de ocazie. Ulterior, după ce erau descărcate, galerele nu mai prezentau interes. Ele cu greu puteau rezista remorcării împotriva cursului râului, iar fiind trase pe uscat acestea de obicei se dez­integrau şi nu mai puteau fi refolosite. De aceea, galerele erau vândute ca material forestier, fie pentru construcţii, fie ca lemn pentru foc[3].


[1] Pud – unitate de măsură utilizată în Rusia pentru exprimarea greutăţii până la trecerea la sistemul metric egală cu 16,38 kg.
[2] Cetverţi (четверть) – unitate de măsură utilizată în Rusia pentru exprimarea capacităţii produselor solide până la trecerea la sistemul metric, egală cu 209 litri.
[3] В.М. Лохтин. Река Днестр, ее судоходство, свойства и улучшение. Извле-чено из журнала „Инженер”, кн. 11-12 за 1886 год (б/м, б/г), c. 10-11.