FALCE (фальчя) | Muzeul din inima mea |

FALCE (фальчя)FALCE (фальчя) – una dintre cele mai vechi forme de măsurare a suprafeţei în Imperiul Roman: suprafaţa de fân cosită într-o zi. Derivă din latinescul falx, care înseamnă secere, coasă. S-a dezvoltat din acest cuvânt în sensul că o falce este suprafaţa de pământ pe care o poate secera un om într-o zi. Falcea a fost la început o unitate de măsură a pământului în muncă şi doar mai târziu a devenit o unitate de măsură de suprafaţă precisă. În Ţările Române a reprezentat o unitate de măsură a suprafeţelor echivalând cu aproximativ 1½ hectar sau 3 pogoane. La sfârşitul sec. al XVIII-lea, falcea moldovenească avea „80 de prăjini fălceşti”, iar la începutul sec. al XIX-lea i se fixează suprafaţa la 320 de prăjini pătrate (80:4) sau 2880 de stânjeni pătraţi (240:12)[1]. În Moldova medievală, falcea pare a fi mai mult o unitate de măsură pentru fânaţ şi vie, nu însă pentru pământul cultivat cu cereale[2]. Ulterior, falcea se va răspândi şi asupra pământului cultivat cu cereale.
Potrivit hrisovului din 3 ianuarie 1805 emis de domnul Alexandru Moruzi, în Principatul Moldova fiecare ţăran era obligat, în cadrul boierescului, să are şi să boronească cu grapa 80 de prăjini fălceşti de ţarină – 1,2 ha, primăvara şi toamna, când o va cere stăpânul moşiei, sau 70 de prăjini fălceşti de ţelină – 1,1 ha; să secere 30 de prăjini fălceşti de culturi cerealiere şi să le care la aria stăpânului moşiei; să cosească o falce de fân, s-o adune şi s-o clădească stog etc.[3]
Falcea s-a păstrat şi în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus, fapt confirmat de Proiectul Regulamentului din 1819. Ţăranul era obligat să prăşească, să strângă şi să transporte în hambarul moşierului a 1/8 parte dintr-o falce sau 1/4 dintr-un pogon; să cosească 0,5 fălci de fân etc.[4] Regulamentul stabilea mărimea concretă a lotului de fânaţ sau imaş pe care ţăranul urma să-l primească de la moşier: pentru 4 vite – o falce pentru fânaţ şi paie, pentru 2 vite – o falce de imaş pentru păşunat, în apropierea satului, comun pentru toţi sătenii etc. Ţăranii care nu dispuneau de vite cornute mari şi cai, dar care în schimb deţineau un număr de 10-20 de oi, strict necesare pentru asigurarea familiei, aveau dreptul să le pască pe imaşul satului, beneficiind de jumătate de falce pentru 10 oi, ceea ce echivala cu suprafaţa necesară pentru păşunatul unei vite mari cornute[5].
După alte surse, falcea este o unitate obişnuită de măsură moldovenească, folosită la măsurarea pământului. În Basarabia 3 fălci constituiau 4 desetine domneşti[6].


[1] P.P. Panaitescu. Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova. – Bucureşti, 1964, p. 172; Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 190.
[2] Documente privind istoria României. A. Moldova. Veacul XVII, Vol. IV, p. 285; Vol. III, p. 307; Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p.190.
[3] Uricarul sau colecţiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor / Sub redacţia lui Todor Codrescu. – Iaşi, 1852, p. II, p.152-153; Radu Rosetti. Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova. Tomul I. De la origini până la 1834. – Bucureşti, 1907, p. 348-351, 491-493.
[4] Radu Rosetti. Pământul, sătenii şi stăpânii în Moldova. Tomul I. De la origini până la 1834. – Bucureşti, 1907, p. 488-496; Paul Mihail, Zamfira Mihail. Acte în limba română tipărite în Basarabia. I. 1812-1830. – Bucureşti, 1993, p.159-162.
[5] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Op. cit., p. 165-166.
[6] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 6314, f. 3-3 verso.