LICEUL „ÎMPĂRATUL ALEXANDRU AL III-LEA” DIN BOLGRAD - LICEUL PRIVAT DE FETE DIN CHIŞINĂU „IU.P. FON-GHEIKIN” | Muzeul din inima mea |

LICEUL „ÎMPĂRATUL ALEXANDRU AL III-LEA” DIN BOLGRAD - LICEUL PRIVAT DE FETE DIN CHIŞINĂU „IU.P. FON-GHEIKIN”LICEUL „ÎMPĂRATUL ALEXANDRU AL III-LEA” DIN BOLGRAD (Гимназия Императора Александра III в Болграде) – instituit în baza deciziei imperiale din 13 martie 1884, în baza şcolii centrale din Bolgrad, deschisă la 1 mai 1859. În liceu îşi puteau face studiile copiii din cele 38 comunităţi bulgare, care în 1858 au donat proprietăţi imobiliare pentru înfiinţarea şcolii centrale din Bolgrad.
Indiferent de aceasta, de plata pentru studii erau eliberaţi, la dispoziţia Consiliului pedagogic, 10% din numărul elevilor, copiii funcţionarilor, profesorilor din clasele inferioare şi medii din cadrul Ministerului Învăţământului Public, precum şi ai persoanelor care au muncit nu mai puţin de 10 ani – cu condiţia că vor prezenta un certificat care să ateste că sunt săraci.
Pe lângă liceu a fost instituit un Comitet Tutelar, în care intrau directorul liceului şi 3 membri din partea comunităţilor bulgare, care au donat proprietăţi imobiliare pentru întreţinerea şcolii centrale din Bolgrad[1].
În anul de studii 1913/1914 în această instituţie de învăţământ îşi făceau studiile 378 elevi[2].


[1] ПСЗРИ. Собр. III, т. IV, 1884, №2088. – СПб., 1887, с. 108-199.
[2] Памятная книга по Одесскому учебному округу на 1913-1914 гг. Части I-II. – Одесса, 1914, с. 42.LICEUL PRIVAT DE FETE DIN CHIŞINĂU „IU.P. FON-GHEIKIN” (Кишинёвская женская гимназия Ю.П. Фон-Гейкиной) – deschis la început ca şcoală de categoria a doua, iar din anul 1908 reorganizat în liceu cu 7 clase[1]. În 1911 în acest liceu se predau următoarele discipline: religia, limba rusă, matematica, fizica, astronomia, pedagogia, istoria, limba franceză, limba germană, ştiinţele naturii, lucrul manual, desenul, caligrafia, igiena[2]. În liceul baronesei Iu.P. Fon-Gheikin, din cauza lipsei de spaţiu şi a mijloacelor financiare pentru angajarea unui profesor de educaţie fizică, această disciplină nu se preda[3].


[1] ANRM, F. 1772, inv. 48, d. 41, f. 33.
[2] Ibidem, F. 2108, inv. 9, d. 3, f. 21.
[3] Ibidem, f. 3.