PRESTAŢIE DE CĂLĂRAŞ | Muzeul din inima mea |

PRESTAŢIE DE CĂLĂRAŞPRESTAŢIE DE CĂLĂRAŞ – prestaţie a populaţiei săteşti din Basarabia[1], exprimată prin punerea la dispoziţia Isprăvniciei a unui anumit număr de călăraşi[2]. Această prestaţie de cele mai multe ori era urmată de alte prestaţii, care cauzau prejudicii enorme ţăranilor şi provocau nemulţumirea acestora. Astfel, călăraşii din satul Dubăsarii Vechi, ţinutul Orhei, se plâng la 20 iulie 1813 guvernatorului civil al Basarabiei că în decurs de şase ani au păzit fără întrerupere depozitele de la Nistru şi au îndeplinit diferite prestaţii. Astăzi prestaţiile au devenit împovărătoare şi roagă să fie eliberaţi de cel puţin una din ele, în special de paza depozitelor de la Nistru[3].
La 12 martie 1814 călăraşii din satul Hârbovăţ, ţinutul Bender, se plâng guvernatorului civil al Basarabiei că ei „...sunt împovăraţi cu prestaţii la care sunt impuşi, fără să se ţină cont că păzesc hotarele ţinutului Bender din partea ţinuturilor Ismail şi Tomarova”. În plus, ei sunt „...împovăraţi de plata impozitelor şi de încartiruire”[4].


[1] A se vedea: Călăraş.
[2] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). Vol. II. – Chişinău, 2007, p. 95.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 80, f. 1130 verso.
[4] Ibidem, d. 270, f. 4-5 verso.