PRESTAŢIE LOCALĂ (земская повинность) | Muzeul din inima mea |

PRESTAŢIE LOCALĂ (земская повинность)PRESTAŢIE LOCALĂ (земская повинность) – prestaţie pentru asigurarea armatei ruse de ocupaţie, pe timp de pace, cu lemne pentru încălzire, furaje, iluminarea încăperilor, repararea clădirilor, construcţia podurilor etc.[1]; pentru întreţinerea staţiilor poştale „…şi altele care au o tangenţă directă cu acest tip de prestaţii”[2].
Reieşind din considerentul că sumele încasate de la populaţie pentru prestaţiile locale nu sunt vărsate în vistieria de stat, dar sunt cheltuite pentru necesităţile regiunii: întreţinerea staţiilor poştale, încălzirea şi iluminarea încăperilor pentru armata rusă de ocupaţie staţionată în Basarabia etc., la decizia Consiliului Suprem al Basarabiei din 10 octombrie 1822[3], confirmată la 15 decembrie, aceste sume erau încasate în monede de aur turceşti: mahmudea, jumătate de mahmudea, o pătrime din mahmudea, în baza cursului existent, pentru prima – 25 lei, pentru a doua – 12 ½ lei şi pentru a treia – 6 lei şi 10 parale; în cervoneţi de valoare mică numiţi rubie, curs nou – 3 lei, curs vechi – 2 lei 35 parale şi în cervoneţi olandezi – 16 lei 20 parale[4]. În 1822 au fost încasate de la populaţie prestaţii locale în valoare de 737235 lei[5].


[1] Ibidem, d. 1192, p. I, f. 131-131 verso
[2] Ibidem, d. 239, f. 181 verso.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 239, f. 50, 52-52 verso.
[4] Ibidem, f. 181 verso-183.
[5] Ibidem, f. 180 verso.