RAZNOCINŢI (разночинцы) | Muzeul din inima mea |

RAZNOCINŢI (разночинцы)RAZNOCINŢI (разночинцы) – grup de populaţie din Imperiul Rus, din sec. XVIII-XIX, neconstituită juridic, care avea studii, se ocupa, în fond, cu munca intelectuală şi nu era inclusă în nici una din categoriile sociale; raznocinții nu beneficiau de dreptul de nobili personali[1].
Potrivit unui raport al guvernatorului Basarabiei pentru anul 1828, raznocinţii constituiau persoanele aflate în serviciul statului, dar care nu au ajuns până la treapta de ober-ofiţer, la fel şi persoanele care, în general, nu se referă nici la una din categoriile sociale[2].
Din documentele prezentate la şedinţa Consiliului Suprem al Basarabiei din 26 februarie 1824, cu privire la încasarea diferitelor prestaţii şi dări, constatăm că în categoria raznocinţilor moldoveni intrau căpitanii de dorobanţi şi căpitanii de lefegii, care erau scutiţi de încasarea goştinii – dare asupra oilor şi caprelor[3].
Întrebarea privind statutul şi situaţia raznocinţilor din Basarabia a fost discutată la şedinţa Consiliului Suprem al Basarabiei din 27 ianuarie 1826. Conform datelor recensământului fiscal din 1824 (datele pentru oraşul Chişinău au fost prezentate în a doua jumătate a anului 1825), în Basarabia în numărul băştinaşilor a fost înregistrat şi un anumit număr de străini, raznocinţi şi diferite persoane din alte stări sociale. În registrul pentru dări transmis la 17 aprilie 1825 Consiliului Suprem de instituţiile locale din Basarabia se stipula că în el „…n-au fost incluşi unii raznocinţi şi unele persoane din alte categorii sociale” [4]. Din datele recensământului putem constata că raznocinţii „…care locuiesc în Basarabia n-au fost incluşi nici în una din categoriile sociale şi, cum lămuresc comisiile ţinutale şi comisia orăşenească din Chişinău, ei se eschivează de la plata impozitelor, aducând ca argument meritele lor din trecut sau rangul social, cum ar fi: registratori gu­berniali sau funcţionari de birou, de care beneficiază, fiind în retragere şi ocupându-se cu gospodăria casnică” [5]. Alţii spuneau că au deţinut diferite funcţii şi au ieşit în retragere având ranguri inferioare, alţii declarând că sunt de rang nobiliar, fără însă a prezenta careva documente. Consiliul Suprem al Basarabiei a decis ca persoanele care nu vor prezenta documente care să confirme apartenenţa lor la starea nobiliară sau a boiernaşilor să fie supuse dărilor[6].
La 3 februarie 1826 Consiliul Suprem al Basarabiei revine din nou la problema raznocinţilor, confirmând de fapt decizia din 27 ianuarie 1826. Raznocinţii erau subordonaţi instituţiilor poliţieneşti orăşeneşti şi ţinutale, care trebuiau să urgenteze prezentarea de către ei a actelor ce ar confirma apartenenţa la starea socială nobiliară, data limită fiind stabilită 28 martie 1826, după care aceste documente urmau să fie examinate la şedinţa Consiliului[7].


[1] Ф.М. Лурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, с. 221.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d 1199, f. 3 verso.
[3] Ibidem, F. 3, inv. 1, d 429, f. 168.
[4] Ibidem, d 756, f. 69, 73.
[5] Ibidem, f. 73-73 verso.
[6] ANRM, F. 3, inv. 1, d 429, f. 73 verso.
[7] Ibidem, f. 100, 108.