RECIPISĂ (квитанция) | Muzeul din inima mea |

RECIPISĂ (квитанция)RECIPISĂ (квитанция) – certificat acordat de administraţia locală, care confirma comportamentul corect al soldaţilor ruşi în timpul încartiruirii în casele ţăranilor şi orăşenilor din Basarabia, în perioada războaielor ruso-turce sau staţionării armatei ruse în provincie. Recipisa era şi documentul dat de ofiţerii ruşi populaţiei din Basarabia ce confirma luarea de la ţărani a carelor şi încasarea produselor alimentare şi a furajului. Spre exemplu, la 26 august 1822 ţăranii din diferite localităţi ale ţinutului Bender se plâng rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei, generalului I.N. Inzov, împotriva comandanţilor regimentelor Kamceatka, Ohotsk şi al cazacilor de pe Don, care nu le-au plătit pentru produsele alimentare furnizate. Rezidentul a dat dispoziţie ca ţăranilor să li se elibereze recipise pentru produsele livrate[1].
Potrivit raportului autorităţilor locale din 6 februarie 1814, ţăranii din satele Ialoveni, Steţcani, Micleşti, Başteneni (sat neidentificat – V.T.), Micăuţi, Rădeni, ţinutul Orhei, refuză să dea recipise prin care urmau să confirme comportarea corectă în relaţiile cu ei a ostaşilor regimentului 57 de vânători, argumentându-şi astfel refuzul: „...locu­ito­rii acestor localităţi au prezentat asemenea recipise nu din propria voinţă, ci fiind obligaţi de militari”[2].


[1] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 795, f. 109.
[2] Ibidem, d. 237, f. 511 verso-512.