REGISTRU PAROHIAL (condica metricii) (registru metrical) (метрическая книга) - REGISTRU NOTARIAL | Muzeul din inima mea |

REGISTRU PAROHIAL (condica metricii) (registru metrical) (метрическая книга) - REGISTRU NOTARIALREGISTRU PAROHIAL (condica metricii) (registru metrical) (метрическая книга) – numărul noi-născuţilor, cununiilor şi al persoanelor decedate este cunoscut datorită registrelor parohiale, alcătuite pe parcursul anilor de preoţii bisericilor din Basarabia. După unele date, registrele parohiale au fost instituite în Basarabia din anul 1807. Însă, extrasele privind numărul nou-născuţilor, decedaţilor şi cununaţilor s-au păstrat în fondul Registrelor Parohiale de Stare Civilă ale bisericilor din Basarabia al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (fondul 211) doar din anul 1814, iar pentru majoritatea satelor – doar din 1835. Spre exemplu, Registrele parohiale ale bisericii cu hramul „Sf. Nicolae” din satul Tabani, judeţul Hotin, conţin informaţii valoroase despre locuitorii satului, deşi fragmentare (doar pentru anul 1835[1]), pentru prima jumătate a sec. al XIX-lea şi informaţii mai complete (din anii 1873-1910[2]) pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea.
Până în anii ’40 ai sec. al XIX-lea în registrele parohiale era trecuţi doar creştinii, din 1826 – catolicii, din 1832 – luteranii, din 1835 – evreii şi din 1874 – rascolnicii[3]. O formă unică a registrelor parohiale în Basarabia a fost introdusă doar din anul 1831[4].


[1] ANRM, F. 211, inv. 1, d. 65, p. IV, f. 274-290.
[2] Ibidem, inv. 19, d. 10, f. 339-372; d. 14, f. 368-405; d. 17, f. 379-418; d. 20, f. 363-401; d. 23, f. 401-441; d. 26, f. 376-404; d. 29, f. 402-433; d. 160, f. 1-309; d. 161, f. 1-338, d. 162, f. 1-469 verso.
[3] В.М. Кабузан. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. – М., 1963, с. 82.
[4] ANRM, F. 205, inv. 1, 1831, d. 6733, f. 3-3 verso.REGISTRU NOTARIAL – registru în care erau înregistrate diferite certificate şi acte (documente) juridice ale persoanelor, împuternicite din partea statului.