REGULAMENTUL DIN 28 NOIEMBRIE 1816 (Постановле-ние Комитета Министрoв om 28 ноября 1816 г.) | Muzeul din inima mea |

REGULAMENTUL DIN 28 NOIEMBRIE 1816 (Постановле-ние Комитета Министрoв om 28 ноября 1816 г.)


REGULAMENTUL DIN 28 NOIEMBRIE 1816 (Постановле-ние Комитета Министрoв om 28 ноября 1816 г.) – decizie adoptată de Consiliului de Miniştri, după adoptarea tarifului vamal liberal din 31 martie 1816[1], în scopul reorientării comerţului basarabean de la pieţele tradiţionale europene spre piaţa internă rusă şi pregătirii terenului pentru includerea Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus.
Decizia Consiliului de Miniştri era alcătuită din 5 articole. Primele 4 articole prevedeau măsurile în baza cărora urma să se efectueze comerţul exterior. În Basarabia nu era permis importul mărfurilor interzise de tariful vamal din 1816, iar în cazul în care acestea pătrundeau totuşi pe piaţa basarabeană, era aplicat regulamentul despre confiscare. Până la constituirea vămilor permanente la hotarul de apus al Basarabiei şi până la încasarea veniturilor vamale din Basarabia de către instituţiile de resort imperiale urma „să fie percepută, la hotarele ruseşti (la Nistru –V.T.) de la toate mărfurile străine, permise pentru import potrivit prevede­rilor tarifului din 1816, taxa vamală, cu respectarea tuturor dispoziţiilor legislaţiei comerciale ruse”[2]. Negustorii primeau certificate comerciale şi recipise în care se fixa cantitatea şi calitatea mărfii, data când marfa a fost adusă, calea – terestră sau maritimă, persoana care a declarat marfa şi taxa vamală la care marfa a fost supusă. Negustorilor, care transportau mărfurile pe cale de tranzit prin Basarabia în Rusia, li se restituia taxa vamală percepută la oficiile şi punctele vamale de la Prut şi Dunăre, în baza aceloraşi principii „...cum aceasta se efectuează cu mărfurile importate din Finlanda”[3].
Importul diferitelor mărfuri străine din Basarabia în Rusia permise de tariful vamal se efectua pe cale terestră doar prin vama principală de la Dubăsari, care era asigurată cu un număr necesar de funcţionari, cu cărţi vamale şi ştampile, iar importul şi exportul pe cale maritimă – doar prin vama principală din Odesa[4].
Ultimul articol reglementa relaţiile comerciale dintre Basarabia şi guberniile interne ruse. Potrivit acestui articol, toate mărfurile care erau produse în Basarabia, erau permise pentru a fi exportate în guberniile interne prin toate oficiile şi punctele vamale aflate la hotarul dintre Rusia şi Basarabia, în baza certificatelor comerciale eliberate de administraţia regională ce urmau să confirme provenienţa autohtonă a acestor mărfuri[5]. Cât priveşte mărfurile interzise deja importate din Basarabia în Odesa şi în vămile şi posturile vamale de la Nistru, apoi, având în vedere faptul că importul a fost interzis nu la insistenţa organelor civile din Basarabia şi nici a negustorilor, acestea nu erau confiscate, dar în timp de 4 luni, începând de la data adoptării acestei decizii, depistării lor, acestea au fost permise pentru a fi scoase din guberniile ruse şi transportate sub supraveghere riguroasă în Basarabia, iar din Basarabia şi Odesa – peste hotare. Şi numai în cazul în care acest termen nu era respectat mărfurile urmau a fi confiscate[6].


[1] Noul tarif vamal este adoptat în Basarabia în noiembrie 1816 şi se aplica doar asupra unor mărfuri. Perceperea taxei vamale – „vama” se efectua, ca şi în trecut, după obiceiul moldovenesc şi constituia 3% ad valorem (AISR, F. 560, inv. 4, d. 235, f. 1).
[2] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 681-681 verso.
[3] Ibidem, f. 681 verso.
[4] Ibidem, f. 682.
[5] Ibidem, f. 682-682 verso. Pentru exportul mărfurilor basarabene în guberniile ruse se stabilea un termen de două săptămâni, după care certificatul comercial nu mai era valabil (ANRM, F. 5, inv. 1, d. 15, f. 126-126 verso).
[6] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 101, f. 682 verso-683.