RUNŞTUC MOLDOVENESC (молдавский рундштук) | Muzeul din inima mea |

RUNŞTUC MOLDOVENESC (молдавский рундштук)RUNŞTUC MOLDOVENESC (молдавский рундштук) – unitate de măsură, constituia 8 ocale moldoveneşti şi se egala cu o vadră de stat[1]. Runştucul se folosea nu doar pentru măsurarea vinului, dar era folosit în general pentru măsurarea tuturor băuturilor spirtoase[2].
După anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, în pofida faptului că această unitate de măsură nu exista în guberniile interne ruse, ea a fost păstrată, după cum indică izvoarele, „…fără a cauza mari greutăţi pentru industriaşi; dar, cu extinderea rapidă a cantităţilor de vin obţinute, runştucul constituia un izvor important pentru veniturile orăşeneşti”[3].
Din alte surse aflăm că runştucul constituia taxa încasată în folosul oraşelor, pentru măsurarea diferitelor băuturi spirtoase[4]. Potrivit informaţiilor Ministerului de Interne, bazate pe datele dumelor orăşeneşti din Basarabia, taxele încasate de la această unitate de măsură au fost păstrate doar în unele locuri şi nu au fost răspândite în toate oraşele din provincie. Acestea nu constituiau o mare povoară pentru populaţie. Deseori, runştucul, similar altor taxe, este dat în concesiune[5]. În anii 1832-1833, venitul încasat de la folosirea runştucului în oraşul Chişinău a constituit 3210 ruble.[6]
Potrivit altor surse, runştucul constituia un dispozitiv pentru a măsura vinul în butoaie[7].
Potrivit dispoziţiei Consiliului de Stat din 10 aprilie 1850, run­ştu­cul este introdus în toate oraşele din Basarabia ca unitate de măsură pentru măsurarea vinului şi altor băuturi spirtoase. Runştucul, ca dispozitiv pentru a măsura vinul în butoaie, urma să fie verificat şi ştampilat în Administraţia Financiară a Basarabiei, iar de la măsurarea fiecărei vedre de vin în veniturile orăşeneşti era încasată taxa care deja exista[8].


[1] ANRM, F. 3, inv. 1, 1825, d. 441, f. 223.
[2] AISR, F. 1287, inv. 5, d. 980, f. 59.
[3] Ibidem, f. 10.
[4] Ibidem, F. 379, inv. 2, d. 12, f. 22.
[5] Ibidem, F. 1152, inv. 1, 1836, d. 68, f. 13 verso-15.
[6] Ibidem, F. 1287, inv. 5, d. 980, f. 9 verso, 36 verso.
[7] ANRM, F. 3, inv. 1, 1824, d. 1320, f. 8-8 verso.
[8] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXV, отд. первое, 1850, №24065,. – СПб., 1851, с. 372.