RUSNAC / RUTEAN (руснак) | Muzeul din inima mea |

RUSNAC / RUTEAN (руснак)RUSNAC / RUTEAN (руснак) – populaţie care s-a transferat pe teritoriul Basarabiei din guberniile Podolia şi Bucovina şi care şi-a căpătat acest nume în Polonia. Locuia în special de-a lungul râului Nistru în apropierea hotarului cu Austria şi în unele localităţi din apropierea Prutului, cum ar fi: nu departe de târgul Sculeni, unde au venit aici în timpul foametei şi ciumei din 1812 din regiunea Hotinului. Vorbesc în aceeaşi limbă ca şi ţăranii din guberniile Podolia, Kiev şi din o parte a guberniei Volânia, care se aseamănă cu limba ucraineană, cu excepţia modalităţii de accentuare a cuvintelor, pe care au împrumutat-o din limba poloneză. Ei folosesc unele cuvinte care nu sunt cunoscute în limba ucraineană[1].
Ofiţerul Cartierului general A. Rozeilon-Soşalski, care a alcătuit în 1826 Descrierea militaro-statistică a Basarabiei şi care era bine cunoscut cu situaţia din provincie, scrie că rusnacii se ocupă în fond cu agricultura, dar, având în vedere faptul că sunt ţărani fugari ai moșierilor, au pierdut în timpul refugiului majoritatea averii şi, constituind partea nu cea mai harnică a populaţiei, trăiesc în sărăcie şi mizerie şi îşi îndeplinesc cu nepăsare ocupaţia de agricultor. Lenevia şi beţia, care îi caracterizează, în egală măsură, atât pe bărbaţi cât şi pe femei, sunt viciile principale ale acestor refugiaţi. Între ei, în special între cei care trăiesc în oraşe şi târguri, se observă cea mai degradată stare a moralităţii[2]. Autorul constată că ei împrumută de la băştinaşii Basarabiei obiceiurile acestora şi prin aceasta câştigă puţin în hărnicie, astfel îmbunătăţindu-şi modul de viaţă[3].


[1] А.Розейлон-Сошальский. Военно-статистическое описание Бессарабской области 1821-1826 гг. (AIMSR, F. AMŞ, d. 18589, p. I, f. 4-4 verso).
[2] Ibidem, f. 4 verso-5.
[3] Ibidem, f. 5.