ŢĂRAN IOBAG RUS ÎN BASARABIA (русский крепостной крестьянин в Бессарабии) | Muzeul din inima mea |

ŢĂRAN IOBAG RUS ÎN BASARABIA (русский крепостной крестьянин в Бессарабии)ŢĂRAN IOBAG RUS ÎN BASARABIA (русский крепостной крестьянин в Бессарабии) – ţăran iobag, cu statut de ţăran de la Curte, adus în Basarabia, după anexarea ei la Rusia, de către nobili, din guberniile interne ruse. Aceasta, în pofida faptului că în raportul din 4 decembrie 1812 guvernatorul civil Scarlat Sturdza îi cerea comandantului suprem al armatei ruse dislocate în Moldova P.V. Ci­ceagov să le interzică moşierilor ruşi să aducă în Basarabia ţărani şerbi[1].
ŢĂRAN-LĂTURAŞ – ţăran liber care beneficia de dreptul de a trece de la un moşier la altul[2]; ţăran-colonist venit din afara ţării. În 1807, potrivit unui registru al vistieriei, la ocnele de sare din Moldova munceau 198 ţărani-lăturaşi înscrişi la aceste munci[3]. Fiind liberi, ei nu munceau „fără soroc”, ci potrivit unei înţelegeri pe care o încheiase. Aceasta se făcea după „obiceiul ţării”, dar cu tendinţa din partea stăpânului ca – la contractare sau în cursul executării – să le îngreuneze cât mai mult condiţiile de muncă[4].


[1] Dinu Poştarencu. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. – Chişinău, 2006, p. 192-193.
[2] Д.М. Драгнев. Аграрное законодательство К.Маврокордата и изменение правового положения молдавских крестьян в середине XVIII в. – În: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – Рига, 1963, с. 255-256.
[3] ANRM, F. 1, inv. 1, 1808-1810, d. 117, f. 43-44.
[4] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 272.