TRIBUNALUL REGIONAL CIVIL DIN BASARABIA (Бессарабский Областной Гражданский Суд) | Muzeul din inima mea |

TRIBUNALUL REGIONAL CIVIL DIN BASARABIA (Бессарабский Областной Гражданский Суд)TRIBUNALUL REGIONAL CIVIL DIN BASARABIA (Бессарабский Областной Гражданский Суд) – a activat în perioada 1818-1869, având atribuţia de a examina procesele civile intentate între locuitorii provinciei, acţiunile intentate de stat împotriva persoanelor particulare, cererile cu privire la confirmarea actelor de vânzare-cumpărare şi cu privire la tutela asupra averii persoanelor decedate.
La baza activităţii Tribunalului Regional Civil din Basarabia a fost pus „Regulamentul privind organizarea guberniilor Imperiului Rus” aprobat de Ecaterina a II-a la 7 noiembrie 1775, în care sunt fixate competenţele acestei instituţii judiciare[1].
Tribunalul Regional Civil din Basarabia a fost instituit în baza Regulamentului privind instituirea regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818. În competenţa lui era examinarea dosarelor civile personale, precum şi a pretenţiilor persoanelor fizice faţă de vistierie, şi viceversa. El era alcătuit dintr-un preşedinte şi 4 consilieri. Preşedintele era numit în funcţie de către Coroană şi confirmat de către împărat. Un consilier era numit din partea Coroanei, dar confirmat de către guvernatorul general militar din Podolia, iar ceilalţi consilieri – aleşi din rândurile nobilimii, pe o perioadă de 3 ani, dar confirmaţi de guvernatorul general militar[2].
Componenţa Tribunalului Regional Civil din Basarabia în anii 1818-1828 este sistematizată în Tabelul 19.

Tabelul 19
Tribunalul Regional Civil al Basarabiei (1818-1828) *
Preşedinţi
1.
Nedoba
1818-1823
4.
Başotă
1824-1825
2.
Başotă
1823-1824
5.
Pizani
1825-1826
3.
Cazimir
1824
6.
Donici
1826-1828

Consilieri: Ralli, Donici, Varfolomeu, Stamo, Hermeziu, Buzdugan, Dicescu, Krupenski, Russo, Măcărescu, Botezatu, Leonard, Cazimir, Satovski, Iamandi, Stamati.
Secretari: Scorţesco, Barda.

* Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). Vol. II. – Chişinău, 2007, p. 321.

Regulamentul prevedea ca, reieşind din privilegiile acordate locuitorilor provinciei şi din particularităţile legilor locale, procedura judiciară în Tribunalul Regional Civil din Basarabia urma să se desfăşoare în limba moldovenească. În cercetarea litigiilor persoanelor particulare Tribunalul urma să se conducă de drepturile şi obiceiurile moldoveneşti, iar procedura judiciară urma să se desfăşoare în limba moldovenească. În ce priveşte cercetarea dosarelor de stat, la bază trebuia să fie pusă legislaţia imperială, iar procedura judiciară avea să se desfăşoare în limba rusă. În cazul examinării dosarelor cu referire la apărarea proprietăţii private, Tribunalul trebuia să se conducă de drepturile, privilegiile şi obiceiul pământului existente în Basarabia. În cazul în care deciziile Tribunalului Regional Civil se refereau la dosarele în care erau vizate interesele statului, procedura judiciară se desfăşura în limba rusă (documentele pentru examinarea ulterioară trebuiau traduse în limba rusă)[3]. Persoanele nemulţumite de decizia Tribunalului, în cazul în care era admisă apelarea deciziei Tribunalului, o puteau contesta în Consiliul Suprem al Basarabiei. Dar, în cazul în care Tribunalul nu prevedea apelarea deciziei, atunci decizia era irevocabilă şi era aplicată imediat, iar persoana nemulţumită putea înainta în Consiliul Suprem al Basarabiei doar o plângere simplă. Pe marginea dosarelor în care erau vizate interesele statului, Tribunalul civil nu lua o decizie finală, dar, respectând legislaţia rusă, le expedia pentru decizia finală în Guvernul Regional[4].
Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828 a modificat parţial componenţa Tribunalului Regional Civil din Basarabia. El era alcătuit din preşedinte, doi consilieri din partea guvernului, doi asesori din partea nobilimii şi doi asesori din partea negustorilor. Preşedintele era confirmat prin decizie imperială, iar cei doi asesori – de Senat, la propunerea guvernatorului general[5].

 
Tribunalul Regional din Basarabia (Fotografie de P.M. Kondraţki, MNAIM)


Componenţa Tribunalului Regional Civil din Basarabia în anii 1828-1858 este sistematizată în Tabelul 20.


Tabelul 20
Tribunalul Regional Civil al Basarabiei (1828-1858) *
Preşedinţi
Stamo, Simonov
1828-1829
Reva
1834-1836
Reabinin
1829-1833
Hoteaev
1836-1847
Kardanovski
1833-1834
Russo
1847-1858

Consilieri: Satovski, Leonard, Kazimir, Iamandi, Lazo, Jdanov, Paniutin şi Loran.
Asesori: Alexandri, Kaţiki, Ianov, Millo, Criste, Bazâca, Râşcanu, Nakko, Hasnaş, Pruncul, Criste, Botezatu.
Secretari: Lugovski, Chiriţă, Krâjanovski

* Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). Vol. II. – Chişinău, 2007, p. 323.

Procedura de examinare a dosarelor era una anevoioasă. Controalele sistematice efectuate la Tribunalul Regional Civil din Basarabia de către guvernatorul Basarabiei atestau permanent numeroase nereguli. În special, era enorm volumul de dosare nerezolvate. Spre exemplu, la 1 ianuarie 1833 erau nesoluţionate 1754 dosare. Pe parcursul anului 1833 au apărut încă 2610 dosare, iar de la 1 ianuarie 1834 până la 1 octombrie – încă 404, sau, în total, 8368 dosare[6].
La prezentarea ministrului de Interne, la 24 ianuarie 1834 Consiliul de Stat a permis dvorenimii din Basarabia să aleagă din rândurile sale preşedintele Tribunalului Regional Civil, în baza Regulamentului din 6 decembrie 1831, cu următoarele condiţii:
1.    La postul de preşedinte al Tribunalului Regional Civil din Basarabia urmau să fie înaintați trei candidaţi, nu doar din rândul nobilimii basarabene, dar şi din rândul nobililor din alte gubernii ruse aflaţi în provincie şi chiar din rândurile funcţionarilor locali, cu consimţământul acestora;
2.      Candidatul la postul de preşedinte, la început, trebuia să fie judecător regional sau consilierul unei oarecare Curţi, sau procuror gubernial nu mai puţin de 6 luni şi, în plus, să se afle în serviciul de stat nu mai puţin de 15 ani;
3.     Candidatul la postul de preşedinte din partea funcţionarilor, aflat în serviciul statului, trebuia să aibă permisiunea șefului;
4.     Candidatul al treilea urma să fie ales exclusiv din rândul consilierilor de la Curte sau de la Cârmuirea Regională, cu acordul procurorului regional[7].
La început, Tribunalul Regional Civil îşi desfăşura lucrările în casa arendată, pentru o sumă de 1400 rub., de la spătarul Macarescu, situată în partea de jos a oraşului Chişinău. Dar, clădirea nu era comodă pentru desfăşurarea lucrărilor: era situată la o distanţă mare de la locul de trai al funcţionarilor; toamna, primăvara şi iarna, funcţionarilor le venea greu să se deplaseze pe străzile murdare, la serviciu; casa necesita reparaţii; în plus, din cauza depozitului pentru păstrarea produselor, în incinta tribunalului era un miros neplăcut; camerele în care munceau funcţionarii nu erau comode. Când administraţia Tribunalului a încercat să arendeze o nouă clădire, Macarescu a cedat 400 rub. din preţul arendei, promiţând că va repara clădirea. La 1 mai 1825 clădirea a fost arendată pe o perioadă de 3 ani, iar Consiliul Suprem al Basarabiei a aprobat condiţiile contractului de arendă[8].
Activitatea Tribunalului Regional Civil din Basarabia a fost suspendată în anul 1869, odată cu introducerea noilor statute judiciare din 1864.


[1] ПСЗРИ. Собр. I, 1775-1780, т. XX, №14392. – СПб., 1830, с. 240.
[2] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 8-9.
[3] Устав образования Бессарабской области 1818 г., c. 10.
[4] Устав образования Бессарабской области 1818 г., c. 10-11.
[5] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 6.
[6] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­сти­ческом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 158 об.
[7] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №6740. – СПб., 1835, с. 81.
[8] ANRM, F.. 3, inv. 1, d. 928, p. II, f. 321-324.