ŞCOALA REALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневское Реальное Училище) | Muzeul din inima mea |

ŞCOALA REALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневское Реальное Училище)ŞCOALĂ REALĂ (gimnaziu real) (реальнoе училищe) – instituţie de învăţământ mediu, în care, alături de gimnaziile clasice, se obţineau „studii generale şi pregătire pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior speciale”. În Rusia primele scoli reale apar în anii ’20 ai sec. al XIX-lea şi până în 1871 se numeau gimnazii reale. În corespundere cu statutul şcolar din 1872, şcolile reale urmau să acorde „studii generale, acomodate la necesităţile practice şi cunoştinţe practice”. În şcolile reale îşi puteau face studiile copiii din toate stările sociale şi confesiunile religioase. În primele patru clase se studiau materii de învăţământ general, clasele superioare (a V-a şi a VI-a) erau alcătuite din două secţii – de bază şi comercială sau din una din ele. Regulamentul admitea deschiderea unei clase suplimentare alcătuite din trei clase: generală – pregătirea pentru instituţiile de învăţământ superior speciale, mecanico-tehnică şi chimico-tehnică – pentru obţinerea studiilor medii tehnice[1].


[1] Ф.М. Лурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, c. 221.

ŞCOALA REALĂ DIN COMRAT (Комратское Реальное Училище) – instituită în baza deciziei imperiale din 11 aprilie 1888, la prezentarea Departamentului Economic al Consiliului de Stat. Şcoala urma să fie deschisă la 1 iulie 1888, în baza Regulamentului cu privire la şcolile reale din 15 mai 1872. În primul an de activitate au fost deschise două clase inferioare, după care în fiecare an – câte o clasă următoare. Cheltuielile pentru întreţinerea şcolii în a doua jumătate a anului 1888 şi pentru anul 1889 erau asigurate de coloniştii bulgari şi de capitalul acordat în acest scop, iar începând cu 1890 – din sumele alocate de Ministerului Învăţământului Public[1].
Ulterior, potrivit deciziei din 17 aprilie 1895, în cadrul Şcolii
Reale din Comrat, la 6 iulie 1895 a fost deschisă o clasă suplimentară – a VII-a. În 1896 pentru întreţinerea acestei clase au fost acordate 1015 rub., iar începând cu 1897 – câte 2030 rub. anual.[2]


[1] ПСЗРИ. Собр. III, т. VIII, 1888, №5137. – СПб., 1890, c. 166.
[2] ПСЗРИ. Собр. III, т. XVII, 1895, №13792,. – СПб., 1900, c. 86.
 
ŞCOALA REALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневское Реальное Училище)[1] – deschisă la 6 decembrie 1873. La momentul deschiderii, această instituţie de învăţământ avea trei clase – a III-a, a IV-a şi a V-a. Pe parcursul următorilor doi ani de studii au fost deschise încă două clase superioare. În postul de director a fost numit N.D. Cod­reanu, care era şi învăţător de fizică[2]. Corpul didactic al acestei instituţii de învăţământ era completat şi cu învăţători din alte instituţii, ca, de exemplu: preotul Nicolai Romanski – profesor de religie, în acelaşi timp profesa şi la Seminarul teologic din Chişinău; profesorul de limbă greacă O.L. Şperlit, care ducea şi orele de limbă greacă în liceele de băieţi şi de fete din Chişinău; profesorul de matematică, desen liniar şi geografie A.C. Costinski, care în acelaşi timp era şi diriginte în liceul de fete Dadiani, la fel ca şi profesorul de matematică L.I. Zu­balov, care în paralel era diriginte şi profesor în aceeaşi instituţie de învăţământ Dadiani[3].
Ulterior, în baza deciziei Consiliului de Stat din 19 noiembrie 1884, începând cu 1 iulie 1886, au fost deschise şi cele două clase inferioare – clasele I şi a II-a, cu alocarea pentru acest an de studii a 1205 rub. din contul şcolii, iar începând cu 1 ianuarie 1887 – a 4320 rub. anual, din contul Ministerului Învăţământului Public. Zemstva locală urma să transfere în contul ministerului suma de 1910 ruble[4].
În anul 1888 a fost deschisă clasa a VII-a, cu profil mecanico-tehnic. Pe lângă această clasă, şcoală reală avea şi cabinete de fizică, chimie, meteorologie, ştiinţe ale naturii, istorie, geografie etc.[5]
În anul deschiderii, această instituţie de învăţământ avea un contingent de 101 elevi. La început, contingentul de elevi s-a completat, în fond, cu elevii transferaţi din diferite licee din Basarabia (Tabelul 14).
Tabelul 14
Numărul elevilor transferaţi în Şcoala Reală din Chişinău din diferite
instituţii clasice de învăţământ din Basarabia, în anul 1873*

Categoriile sociale
Numărul total
În %
Inclusiv
Cu reuşită la
limbile clasice
În %, faţă de
numărul total
Cu nereuşită la
o limbă clasică
În %, faţă de
numărul total
Cu nereuşită la
două limbi clasice
În %, faţă de
numărul total
Nobili
59
68,6
19
32,2
15
25,4
25
43,2
Preoţi, orăşeni şi ţărani
26
30,2
4
15,4
11
42,3
11
42,3
Străini
1
1,2
-
-
-
-
1
100
În total
86
100,0
23
26,8
26
30,2
37
43,0

*ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 12 verso.

Datele Tabelului 14 demonstrează că numărul elevilor transferaţi din alte licee era destul de mare. Din numărul total de 101 elevi, care îşi făceau studiile în această instituţie de învăţământ în anul de studii 1873/1874, 86 elevi (85,2 %) au fost transferaţi din alte instituţii de învăţământ din cauza nereuşitei la una sau chiar la ambele limbi clasice. Datele tabelului denotă destul de elocvent ca din punctul de vedere al componenţei sociale prevalează nobilimea – 59 elevi (68,6%), după care urmează copiii de clerici şi cei din mediul rural şi urban – 26 (30,2%). De regulă, manifestau dorinţa să-şi trimită copiii la studii în această instituţie de învăţământ doar acele stări sociale, care aveau bani şi cei care pe parcurs s-au orientat spre valori moderne, înţelegând schimbările care au loc în societatea rusă legate de modernizarea şi reformarea ţării, ceea ce va necesita cunoştinţe, în special în domeniul ştiinţelor tehnice, chimice şi mecanice.
Prezintă interes componenţa confesională a contingentului de elevi transferaţi în Şcoala Reală din Chişinău în anul 1873, sistematizate în Tabelul 15.


Tabelul 15
Numărul elevilor transferaţi în Şcoala Reală din Chişinău
din instituţiile clasice de învăţământ în anul 1873,
potrivit apartenenţei religioase*

Apartenenţa
religioasă
Numărul
 total
În %
Inclusiv
Cu reuşită la
limbile clasice
În %, faţă de
numărul total
Cu nereuşită la
o limbă clasică
În %, faţă de
numărul total
Cu nereuşită la
două limbi clasice
În %, faţă de
numărul total
Ortodocşi
68
79,1
20
29,4
17
25,0
31
45,6
Evrei
7
8,1
1
14,3
3
42,9
3
42,9
Protestanţi
7
8,1
1
14,3
5
71,4
1
14,3
Alte confesiuni
4
4,7
1
25,0
1
25,0
2
50,0
În total
86
100,0
23
26,7
26
30,2
37
43,0

*ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 12 verso.

Datele Tabelului 15 demonstrează că din numărul total de elevi, transferaţi de la alte instituţii de învăţământ, 68 (79,1%) reveneau ortodocşilor, 7 (8,1%) – evreilor, 7 (8,1%) – protestanţilor şi 4 (4,7%) altor confesiuni religioase. Este semnificativ faptul că reuşita la limbile clasice a elevilor tuturor confesiunilor religioase era destul de mică şi constituia, pentru ortodocşi – 20 elevi (29,4%), pentru evrei şi protestanţi – câte un elev (câte 14,3%) şi pentru celelalte confesiuni religioase – câte un elev (25%). Nereuşita elevilor la una sau la ambele limbi clasice constituia: pentru ortodocşi, din numărul total de 68 de elevi – 48 de persoane (70,6%), din numărul total de 7 elevi evrei – 6 persoane (85,8%), din numărul total de 7 elevi protestanţi – 6 persoane (85,7%) şi din numărul total de patru elevi din celelalte confesiuni religioase – 3 persoane (75%).
Problema privind organizarea procesului de studii cu un randament mai mare erau cauzată de condiţiile proaste în care acest proces derula. Ca bloc de studii a fost arendată casa doamnei Foory, dar aceasta nu permitea organizarea celor două clase inferioare. De aceea, era necesară construirea unei clădiri speciale care ar permite înmatricularea copiilor şi în primele clase[6]

Şcoala Reală din Chişinău (Carte poştală. MNAIM)

Pentru construcţia sediului şcolii reale Consiliul Zemstvei Judeţene din Chişinău a oferit un lot de pământ, aflat la colţul străzilor Gubernială şi Reni (astăzi M. Kogălniceanu şi A.S. Puşkin). În 1880, Secţia de Construcţii a Administraţiei guberniale a confirmat proiectul noii clădiri pentru Şcoala Reală pregătit de arhitectul V.N. Ţâganko. Supravegherea tehnică a fost efectuată de arhitectul Semko-Sa­voi­sky[7]. Construcţia clădirii a început în 1883 şi s-a finisat în anul 1886[8]. Întreţinerea acestei instituţii de învăţământ se făcea din banii bugetului de stat, ai zemstvei basarabene, dumei orăşeneşti şi din taxa pentru studii acumulată de la părinţi (50 de rub. anual)[9].
Schimbările care intervin în dinamica contingentului de elevi, pe parcursul anilor ’70-’80 ai sec. al XIX-lea, sunt elucidate prin datele Tabelului 16.


Tabelul 16
Dinamica contingentului de elevi în Şcoala Reală din Chişinău,
în anii ’70-’80 ai sec. al XIX-lea*

Anii
Clasele
În total
I
II
III
IV
V
VI
VII
Total
În%
Total
În%
Total
În%
Total
În%
Total
În%
Total
În%
Total
În%
1874
-
-
-
-
40
39,6
30
29,7
31
30,7
-
-
-
-
101
1875
-
-
-
-
47
30,1
58
37,1
36
23,0
15
9,6
-
-
156
1876
-
-
-
-
37
22,0
60
35,7
39
23,2
23
13,7
9
5,3
168
1877
-
-
-
-
38
21,8
55
31,6
40
23,0
32
18,4
9
5,2
174
1878
-
-
-
-
39
25,3
45
29,2
39
25,3
19
12,3
12
7,8
154
1879
-
-
-
-
34
22,0
47
30,5
36
23,3
26
16,8
11
7,1
154
1880
-
-
-
-
40
26,5
39
25,8
34
22,5
24
15,9
14
9,3
151
1881
-
-
-
-
42
27,0
43
27,7
26
16,8
32
20,6
12
7,8
155
1882
-
-
-
-
43
25,9
44
26,5
38
22,9
24
14,4
17
10,2
166
1883
-
-
-
-
32
20,0
47
29,3
34
21,2
38
23,7
9
5,6
160
1884
-
-
-
-
33
24,2
32
23,5
30
22,0
30
22,0
11
8,0
136
1885
-
-
-
-
29
27,6
24
22,9
22
20,9
18
17,1
12
11,4
105
1886
26
15,6
28
16,8
32
19,2
34
20,3
20
11,9
19
11,3
8
4,8
167
1887
43
22,4
43
22,4
32
16,7
35
18,2
16
8,3
16
8,3
7
3,6
193
1888
37
19,8
43
23,0
38
20,3
32
17,1
19
10,2
10
5,3
8
4,3
187


* ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 14; d. 23, f. 19; d. 103, f. 12, 12 verso; d. 114, f. 36; d. 120, f. 20, 20 verso; d. 126, f. 20; d. 134, f. 5; d. 141, f. 9, 10, 10 verso; d. 156, f. 22 verso, 23, 35 verso; d. 162, f. 17, 18 verso; d. 169, f. 6, 6 verso.

Datele Tabelului 16 ne permit să urmărim dinamica numerică a elevilor care îşi făceau studiile în Şcoala Reală din Chişinău de la anul deschiderii 1874 (spunem anul 1874, anul deschiderii, deoarece toate rapoartele depistate din fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova sunt efectuate la data de 1 ianuarie) până în anul 1888. Putem astfel constata că în anii 70-80 ai sec. al XIX-lea numărul mediu de elevi din Şcoala Reală din Chişinău a constituit 155 copii. Media pe clase pentru anii de studii 1874-1888 era: pentru clasa a III-a – 37 elevi, clasa a IV-a – 42 elevi, clasa a V-a – 31 elevi, clasa a VI-a – 23 elevi şi pentru clasa a VII-a – 11 elevi. Prin urmare, analiza acestor date ne permite să concluzionăm că în dinamica contingentului de elevi se poate observa o tendinţă de creştere de la clasa a III-a la clasa a IV-a, după care urmează o evidentă descreştere, ce se lămureşte, parţial, prin nereuşita elevilor şi prin posibilitatea de a abandona studiile după clasa a şasea. Analizând datele acestui tabel, observăm că în anul de studii 1885 numărul total de elevi era de 105, iar în anul următor 1886 – 167 elevi, adică o creştere cu 62 elevi. Aceasta se explică prin faptul că în acest an a fost deschisă şi clasa întâi. Ca rezultat, şcoala avea toate cele şapte clase şi putea să efectueze un proces de instruire complet[10]. Analizând numărul total de elevi care şi-au făcut studiile în Şcoala Reală din Chişinău în anii 70-80 ai sec. al XIX-lea, putem observa o creştere a contingentului de elevi de le 101 în anul 1874 la 187 în anul 1888.
Prezintă interes apartenenţa socială a elevilor care şi-au făcut studiile în Şcoala Reală din Chişinău în anii 1874-1897 (Tabelul 17).
Datele Tabelului 17 demonstrează că în perioada anilor 1874-1897 în această instituţie de învăţământ îşi făceau studiile copiii nobililor şi ai funcţionarilor (fapt ce atestă o prevalare a acestora), ai mic-burghezilor (orăşenilor) şi copii care veneau din mediul rural, de regulă, ai ţăranilor. Deşi tendinţa de creştere a numărului de elevi din rândurile nobilimii şi funcţionarilor este una evidentă: 64 elevi în 1874 şi 143 în 1897, totuşi, analizând raportul în procente vizând fiecare stare socială în parte, constatăm că numărul acestora – de peste 60% în primii ani de activitate a şcolii, se va reduce uşor, constituind în 1887 doar 43,7%, cu o uşoară creştere în anii următori. Constant, dar infim, rămâne numărul elevilor din rândul clerului, care a variat de la 1 la 3 şi 4 persoane. Evidentă este, însă, tendinţa de creştere a numărului de elevi din rândurile elementului burghez – orăşenilor (meşteşugarilor, burgheziei comerciale, intelectualităţii etc.) şi ale cetăţenilor de onoare. Dacă în primii doi ani de activitate a şcolii aceştia au constituit doar 18,6% şi 23,7% din numărul total de elevi, în anii următori, cu unele mici excepţii (1884), numărul lor creşte, atingând în unii ani (1887) mai mult de 40%. O anumită creştere poate fi observată şi în dinamica elevilor din rândurile ţăranilor, dar această tendinţă nu este una constantă, ci mai mult sporadică şi în raport cu celelalte stări sociale nu a depăşit 10%, excepţie făcând doar anii 1874 (10,8%) şi 1884 (27,2%).
Tabelul 17
Apartenenţa socială a elevilor din Şcoala Reală din Chişinău,
în anii 1874-1897*

Anii
Numărul total
de elevi
Apartenenţă socială
Nobili
 şi funcţionari
În %
Preoţi
În %
Orăşeni
În %
 Meşteşugari
În %
 Ţărani
În %
Alte categorii
 sociale
În %
1874
101
64
63,3
-
-
24
23,7
-
-
11
10,8
2
1,9
1875
156
95
60,8
1
0,6
29
18,6
-
-
13
8,3
8
5,1
1876
168
101
60,1
1
0,6
56
33,3
-
-
6
3,5
4
2,4
1877
174
98
56,3
2
1,1
59
33,9
-
-
12
6,9
3
1,7
1878
154
84
54,5
2
1,2
59
38,1
-
-
6
3,9
3
2,0
1879
154
87
56,1
3
2,0
56
36,3
-
-
3
2,0
5
3,2
1880
151
88
58,2
1
0,6
43
28,4
-
-
14
9,2
5
3,3
1881
155
90
58,0
1
0,6
49
31,6
-
-
8
5,1
7
4,5
1882
166
98
59,0
1
0,6
50
30,1
-
-
6
3,6
11
6,6
1883
160
94
58,8
1
0,6
54
33,7
-
-
5
3,1
6
3,7
1884
136
75
55,1
3
2,2
16
11,8
-
-
37
27,2
5
3,7
1885
105
59
56,2
2
1,9
31
29,5
-
-
9
8,6
4
3,8
1886
167
89
53,3
3
1,8
60
35,9
-
-
7
4,2
8
4,8
1887
192
84
43,7
4
2,1
83
43,2
-
-
11
5,7
10
5,2
1888
187
96
51,3
2
1,0
73
39,0
-
-
10
5,3
6
3,2
1890
208
105
50,5
1
0,5
83
40,0
-
-
11
5,3
8
3,8
1891
217
116
53,5
1
0,5
50
23,0
-
-
12
5,5
8
3,7
1893
229
119
52,0
-
-
-
-
86
37,5
15
6,6
 9
3,9
1895
232
110
47,4
1
0,4
90
38,8
-
-
17
7,3
14
6,0
1897
290
143
49,3
1
0,3
111
38,3
-
-
24
8,3
11
3,8

* ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 14; d. 23, f. 19; d. 103, f. 12, 12 verso; d. 114, f. 36; d. 120, f. 20, 20 verso; d. 126, f.20; d. 134, f. 5; d. 141, f. 9, 10, 10 verso; d. 156, f. 22 verso, 23, 35 verso; d.162, f. 17, 18 verso; d. 169, f. 6, 6 verso; d. 181, f. 11 verso, 12; d. 182, f. 8, d. 280, f. 10; d. 292, f. 8.

Studiile în Şcoala Reală din Chişinău erau contra plată, motiv din care nu toţi doritorii îşi puteau trimite copiii să-şi facă studiile în această instituţie de învăţământ, ea fiind frecventată, de regulă, de copiii stărilor înstărite ale populaţiei. Taxa anuală pentru studii constituia 50 de ruble şi nu era accesibilă pentru categoriile vulnerabile ale societăţii. Din mediul rural îşi puteau face studiile doar copiii ţăranilor înstăriţi.

 
Şcoala Reală din Chişinău (Fotografie de P.M. Kondraţki, MNAIM)Documentele de arhivă demonstrează că profesorii atenţionau instituţiile de resort asupra pregătirii insuficiente a copiilor din stările neprivilegiate din Basarabia, care condiţiona direct reuşita slabă a acestora[11].
Deşi rapoartele care sunt depozitate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova nu ne permit să depistăm componenţa etnică a elevilor, totuşi, analizând apartenenţa religioasă a acestora, putem face unele concluzii cu referire la acest subiect. Clasificarea elevilor care îşi făceau studiile la Şcoala Reală din Chişinău potrivit apartenenţei religioase este redată în Tabelul 18.
Tabelul 18
Numărul elevilor care îşi făceau studiile la Şcoala Reală din Chişinău, potrivit confesiunilor religioase, în anii ’70-80 ai sec. al XIX-lea*

Anii
Apartenenţa religioasă
Numărul total
de elevi
Inclusiv
Ortodocşi
În %
Catolici
În %
Luterani
În %
Protestanţi
În %
Evrei
În %
Alte confesiuni
religioase
În %
1874
101
78
77,2
10
9,9
1
0,9
-
-
11
10,9
1
0,9
1875
156
99
63,3
12
7,7
4
2,6
-
-
28
17,9
13
8,3
1876
168
114
67,9
17
10,1
3
1,8
-
-
28
16,6
6
3,6
1877
174
107
61,5
20
11,5
4
2,3
-
-
36
20,7
7
4,0
1878
154
91
59,0
16
10,4
3
1,9
-
-
35
22,7
9
5,8
1879
154
92
59,7
16
10,4
4
2,6
-
-
32
20,7
10
6,5
1880
151
101
66,9
15
9,9
4
2,6
-
-
25
16,6
6
3,9
1881
155
103
66,5
14
9,0
8
5,2
-
-
21
13,5
9
5,8
1882
166
114
68,7
16
9,9
5
3,0
-
-
25
15,0
6
3,6
1883
160
114
71,2
17
10,6
3
1,9
-
-
26
16,2
-
-
1884
136
95
69,9
15
11,0
2
1,5
-
-
22
16,2
2
1,5
1885
105
79
75,2
8
7,6
-
-
-
-
17
16,2
1
0,9
1886
167
113
67,7
13
7,8
3
1,8
-
-
38
22,7
-
-
1887
192
121
63,0
10
5,2
5
2,6
-
-
52
27,0
4
2,0
1888
187
126
67,4
13
6,9
5
2,7
-
-
40
21,4
3
1,6
1890
208
141
67,8
15
7,2
-
-
5
2,4
43
20,7
4
1,9
1891
217
151
69,6
20
9,2
-
-
5
2,3
40
18,4
1
0,5
1893
229
171
74,8
13
5,7
-
-
8
3,5
34
14,8
3
1,3
1895
232
168
72,4
11
4,8
-
-
12
5,2
35
15,1
6
2,6
1897
290
208
71,7
22
7,6
-
-
14
4,8
41
14,1
5
1,7
1898
295
205
69,5
23
7,8
-
-
19
6,4
42
14,2
6
2,0
1899
312
224
71,8
23
7,4
17
5,4
-
-
44
14,1
4
1,3
1908
293
232
79,2
17
5,8
9
3,1
-
-
32
19,9
3
1,0
1909
296
232
78,4
18
6,1
10
3,4
-
-
32
10,8
4
1,4

* ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 14; d. 23, f. 19; d. 103, f. 12, 12 verso; d. 114, f. 36; d. 120, f. 20, 20 verso; d. 126, f. 20; d. 134, f. 5; d. 141, f. 9,10,10 verso; d. 156, f. 22 verso, 23, 35 verso; d. 162, f. 17,18 verso; d. 169, f. 6, 6 verso; d. 181, f. 11 verso, 12; d. 182, f. 8, d. 280, f. 10; d. 292, f. 8.
Datele Tabelului 18 denotă destul de elocvent o tendinţă de creştere, deşi nu atât de mare, a numărului de elevi. Dacă la data deschiderii şcolii în această instituţie de învăţământ îşi făceau studiile 101 elevi, apoi în 1909 – 296 elevi, ceea ce constituie o creştere de 2,9 ori. Mai mult de jumătate din numărul total de elevi erau creştini ortodocşi. Din numărul mediu de 196 elevi din aceşti ani – 137 (69,9%) elevi erau ortodocşi, 32 (16,3%) – evrei, 16 (8,2%) – catolici, 6 (3,1) – protestanţi şi luterani şi celorlalte confesiuni le revenea în medie anual câte 5 (2,5%) elevi. Pe parcursul acestor 24 de ani pe care i-am analizat se observă o prevalare a ortodocşilor, care este urmată de evrei, cu 16,3%. Un număr comparativ mare al elevilor evrei se poate explica prin faptul că aceştia în prima jumătate a sec. al XIX-lea erau izgoniţi din guberniile centrale ruse şi din oraşele-porturi şi îşi găseau refugiu la periferiile Imperiului, inclusiv în Basarabia.
Rapoartele depistate în fondurile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova constituie izvoare importante în studierea istoriei acestei şcoli. Ele ne permit nu doar să stabilim dinamica contingentului de elevi care şi-au făcut studiile în această instituţie de învăţământ, dar conţin şi informaţii preţioase despre componenţa socială şi apartenenţa lor religioasă, precum şi despre necesităţile şi problemele cu care s-a confruntat această şcoală etc. Şcoala Reală din Chişinău pe parcursul activităţii sale a reuşit să instruiască pentru dezvoltarea societăţii basarabene specialişti în domeniile mecanicii, chimiei şi tehnicii. Mulţi absolvenţi ai acestei instituţii de învăţământ au devenit personalităţi notorii, printre care: arhitectul A.V. Şciusev, savantul agrolog N.A. Dimo ş .a.


[1] Text prezentat de cercetătoarea Tatiana Bârlădeanu.
[2] Памятная книга по Одесскому учебному округу за 1881 год. – Одесса, 1881, c. 132.
[3] ASRO, F. 42, inv. 95, d. 1768, f. 17 verso-21.
[4] ПСЗРИ. Собр. III , т. V, 1885, №3299. – СПб., 1887, с. 466-167.
[5] ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 103, f. 12; d. 141, f. 201.
[6] ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 16, f. 13.
[7] ANRM, F. 1862, inv. 22, d. 181, f. 10-10 verso.
[8] Această clădire s-a păstrat până în prezent şi serveşte ca bloc de studii pentru Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova.
[9] ANRM, F 1862, inv.22, d.181, f. 18.
[10] ANRM, F.1862, inv. 22, d. 181, f. 21 verso.
[11] ANRM, F. 1862, inv.22, d. 16, f. 12 verso.