CASĂ DE COMERŢ (торговый дом) | Muzeul din inima mea |

CASĂ DE COMERŢ (торговый дом)CASĂ DE COMERŢ (торговый дом) – instituţie comercială răspândită pe teritoriile Imperiului Rus în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea. Normele juridice de constituire a firmelor de comerţ în Imperiul Rus au fost puse prin publicarea manifestului din 1 ianuarie 1807[1]. Negustorilor ruşi li s-a permis să constituie case de comerţ, fie prin asociere totală, fie parţială, diferenţa fiind dată de gradul de răspundere juridică. Negustorii care au fondat case de comerţ prin asociere totală răspundeau cu întreg capitalul pe care-l aveau şi, în plus, nu mai puteau intra în altă asociere. Asocierea parţială presupunea răspunderea negustorilor doar în limitele sumei de contribuţie, constituind de fapt o formă acţionară de organizare. Altă diferenţă o constituia dreptul de decizie, care era limitat în asocierile parţiale de procentul acţiunilor deţinute. Asocierea acţionară oferea o modalitate de trecere peste limitările sistemului de ghildă, deoarece acţionarii nu mai erau obligaţi să se înscrie în ghilde şi să achite accizele de ghildă şi dările personale sau de avere[2]. În plus, acţionarii puteau fi din orice categorie socială cu condiţia dispunerii de capital. Examinând denumirile caselor de comerţ din această perioadă constatăm că asocierile se făceau mai ales în familie şi, pe lângă numele negustorului, acestea conţineau formulări ca: „şi fraţii”, „şi fiul”. În cazul în care exista doar un singur fondator, iar alte persoane şi-au încredinţat o parte din capital acestuia, casa de comerţ purta în titulatură formularea „şi compania[3].Casa de comerţ „K.Şehter şi fiii” (Chişinău) (Carte poştală, MNAIM)


În Basarabia îşi făceau publicitate în presa periodică din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea următoarele case de comerţ: „Fii lui I.A. Asvodurov” (Akkerman), „Fraţii M. şi L.Ro­zen­tuler” (Bălţi), „Şor, Rozenfeld şi Şeinberg” (Chişinău), „Natan Friman şi soţia” (Chişinău), „Fraţii P. şi A.Fitov” (Chişinău), „K.Şeh­ter şi fiii” (Chişinău) etc.
În 1894 în Basarabia erau înregistrate 13 case de comerţ care se ocupau cu comercializarea articolelor de galanterie, a căror proprietari erau în fond evreii: Şmul Breitburg (3 persoane), cu un capital de 120 rub., Iţca Golperin (25 persoane) – 500 rub., Eliş Golperin (2 persoane) – 800 rub., Şmul Graboes (2 persoane) – 100 rub., Fraţii Kogan (Haim Leizer) (2 persoane) – 120 rub., I.S. Koldâran (3 persoane) – 80 rub., Tevel Levenzon (5 persoane) – 200 rub., Moşca Neidelman (X) – 70 rub., Srul Niurenberg cu fiul (2 persoane) – 100 rub., Şulim şi Kligman Perelmuter (50 persoane) – 1000 rub., Ovsei Franberg cu fiul (3 persoane) – 150 rub., fraţii Fitov (?) – 200 rub. şi Şor Rozenfeld Şinborn (2 persoane) – 100 rub.[4]


[1] ПСЗРИ. Собр. 1, т. XXIX, 1806-1807. – СПб., 1830, №22418, c. 972.
[2] Л.Е. Шепелёв. Акционерные компании в России. – Ленинград, 1973, c. 18.
[3] Ibidem, p. 19.
[4] Всероссийский Адрес-Указатель мануфактурно-галантерейных торговых домов. Составлен по сведениям, собранным коммивояжерами лодзинских и московских фабрик, и издан И.Г. Советовым. – М., 1896, с. 86.иануфактурно-or de galanterie: