BANCA COMERCIALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневский Коммерческий Банк) | Muzeul din inima mea |

BANCA COMERCIALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневский Коммерческий Банк)



BANCA COMERCIALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневский Коммерческий Банк) – instituită în baza deciziei imperiale din 18 octombrie 1871 cu un capital acţionar de 1 milion ruble. La baza activităţii Băncii a fost pus Statutul despre Societăţile de acţionari, din oraşul Chişinău. Fondatori ai Băncii au fost negustorii de ghilda întâi din Chişinău: Abram Grivberg şi Constantin Cerbadjoglu, de ghilda a doua – Ivan şi Victor Sinadino, funcţionarul de clasa a VI-a Ioan Cristi, funcţionarii de clasa a VIII-a Constantin Dunca, M.Râşcanu-Derojinski, funcţionarul de clasa a IX-a Chiriac Leonard, nobilul Constantin Leonardo, moşierul Constantin Adriopulo, consilierul comercial Feodor Rodoko-naki şi cetăţeanul de onoare Pericl Rodokonaki.
Regulamentul prevedea, după necesitaţi, instituirea cârmuirii, numirea comisionarilor şi stabilirea corespondenţei Băncii cu alte localităţi ale Imperiului şi peste hotare. Cârmuirea Băncii avea dreptul, în baza deciziilor adunărilor generale ale acţionarilor şi cu permisiunea ministrului de finanţe, de a deschide secţii ale Băncii acolo unde va considera necesar. Activitatea, componenţa şi modalitatea de instituire a secţiilor erau determinate de Cârmuirea Băncii, în baza statutului. Capitalul statutar al Băncii era stabilit iniţial în valoare de 1 mln. rub., format prin emiterea a 4 mii de acţiuni, în valoare de 250 rub. fiecare, care ulterior putea fi majorat prin emiterea altor acţiuni, în baza aceloraşi principii. Emiterea acţiunilor avea loc în baza deciziilor adunării generale a acţionarilor cu confirmarea Ministerului de Finanţe[1].

Banca orăşenească din Chişinău (Carte poştală, MNEIN)

În 1881, tot la Chişinău, a apărut filiala Băncii de scont din Odesa[2].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLVI, 1871, отд. второе, №50046. – СПб., 1874, с. 383.
[2] Д.Е Шемяков. Проникновение финансового капитала в экономику Молдавии в эпоху империализма (конца XIX в. – 1917 г.). Межвузовский Сборник по Истории КПСС, вып. 1. – Кишинев, 1960, с. 76-77.