CÂRMUIREA REGIONALĂ (GUBERNIALĂ) A BASARABIEI (Бессарабское областное правление) | Muzeul din inima mea |

CÂRMUIREA REGIONALĂ (GUBERNIALĂ) A BASARABIEI (Бессарабское областное правление)


CÂRMUIREA REGIONALĂ (GUBERNIALĂ) A BASARABIEI (Бессарабское областное правление) – instituită în baza Regulamentului din 29 februarie 1828, promulgat de Nicolai I (1825-1855), în care intra guvernatorul civil, 4 consilieri şi un asesor[1].
Consilierii şi asesorii erau confirmaţi de Senat la prezentarea guvernatorului general, prin intermediul ministrului de Interne. Pe lângă Cârmuirea Regională se aflau următoarele instituţii speciale:
1.    Serviciul de Asistenţă Publică (Приказ Общественного Призрения), care era alcătuit în baza aceloraşi principii ca şi în guberniile interne ruse.
2.    Adunarea Deputaţilor Nobilimii din Basarabia (Депутатское Дворянское Собрание), alcătuită din mareşalul regional al nobilimii şi deputaţi din fiecare ţinut (judeţ), aleşi de nobili peste fiecare trei ani.
3.    Serviciul Sanitar al Basarabiei (Врачебная Управа), a cărui componenţă era fixată de unităţile de funcţii, stabilite pentru asemenea instituţii.
4.    Secţia de Arhitectură din Basarabia (Архитекторская часть), alcătuită din arhitect şi doi ajutori, confirmaţi de guvernatorul general.
5.    Procurorul regional (областной прокурор) şi doi ajutori (inspectori judiciari) (губернские стряпчие) pe dosare penale şi dosare civile, confirmaţi în posturi de ministrul Justiţiei[2].

Cârmuirea Regională din Basarabia era subordonată Ministerului de Interne al Rusiei. În Basarabia au fost instituite: Administraţia Regională, Judecătoria Penală şi Judecătoria Civilă, Administraţia Financiară. Consiliul Suprem al Basarabiei a fost înlocuit cu Consiliul Regional al Basarabiei. Funcţia de rezident plenipotenţiar al Basarabiei este suspendată, iar obligaţia acestuia i-a fost atribuită guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei[3]. După aplicarea noului Regulament din 29 februarie 1828 autonomia limitată de care a beneficiat Basarabia timp de 10 ani a fost lichidată, iar provincia a fost inclusă în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus. În scurt timp după aceasta, la 26 septembrie 1830, este suprimat cordonul vamal de la Nistru şi transferat la Prut şi Dunăre, aplicată structura de ghildă, instituită Administraţia Specială a oraşului Ismail, iar Basarabia inclusă în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus.

Cârmuirea Gubernială a Basarabiei, în frunte cu viceguvernatorul Ustrugov
(ANRM, 34745)


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso.
[2] Ibidem, f. 5 verso-6.
[3] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 4.