VEXEL (cambie) (вексалария) | Muzeul din inima mea |

VEXEL (cambie) (вексалария)VEXEL (cambie) (вексалария) – titlu de credit formal şi complet, care conţine în sine obligaţia de plată fără contraprestaţie, la scadenţa şi locul menţionate în titlu. Permite circulaţia capitalurilor fără să fie necesară transportarea efectivă a numerarului la distanţă, economi-sindu-se astfel timpul şi înlăturându-se pericolul unui asemenea trans­port, mai ales în perioada medievală, când drumurile erau nesigure. Negustorii greci din Principate, în lipsă de fonduri proprii, folosesc la finele sec. al XVIII-lea, în comerţul dintre Austria şi Moldova, cambia cu 12-15%[1].
În Basarabia vexilul este cunoscut ca taxă la care erau impuse la piaţă prăvăliile care se ocupau cu schimbul diferitelor valute, în baza cursului de schimb valutar oficial din Odesa. Schimbarea cursului valutar se făcea doar în baza unui certificat eliberat de samsarul (гоф­маклер) din Odesa, prezentat Dumei orăşeneşti din Chişinău peste fiecare 15 zile. Duma elibera un certificat ce permitea schimbarea diferitelor monede doar în baza cursului de schimb existent în Odesa[2]. În 1818 această taxă a fost dată în concesiune negustorului C.Bog­da­sa­rov, pentru o sumă de 120 rub. argint[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 66.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 554, f. 24 verso-25.
[3] Ibidem, F. 5, inv. 1, d. 23, f. 209 verso.