Prezicerile de acum un an: împliniri şi supra-împliniri | Muzeul din inima mea

joi, 1 ianuarie 2015

Prezicerile de acum un an: împliniri şi supra-împliniri

Dragi şi scumpi tovarăşi,

La trecerea în noul an 2015, anul oii de lemn de cedru, ţin să remarc remarcabilele realizări şi îndeplinirea cu succes a Programului 2014 de făurire a societăţii muzeale multilateral dezvoltate în planul tehnologiilor informaţionale. Cu toată-mi modestia ţin să afirm că acesta este rezultatul muncii entuziaste, pline de abnegaţie a întregului colectiv, care, într-o deplina unitate, înfăptuieşte neabătut politica internă şi externă a partidului nostru muzeal în particular, a culturii şi istoriei în general. Iată de ce, şi în aceste momente solemne, primele mele gânduri se îndreaptă spre minunatul nostru colectiv - adevăratul făuritor al noii istorii a muzeologiei informaţionale. 

Acum, la începutul noii perioade de activitate a Muzeului, doresc să asigur întregul nostru colectiv că vom face totul pentru înfăptuirea neabătută a hotărârilor Congresului al XIII-lea ICOM, a programului de dezvoltare a muzeului nostru, de ridicare continuă a bunăstării spirituale a întregii naţiuni, înfăptuind astfel neabătut felul suprem al politicii Partidului Muzeal Moldovenesc, esența societății democratice multilateral dezvoltate pe care o edificăm cu succes în Republica Moldova.  

Promiteam anul trecut că:

1) Numărul de vizite şi vizitatori unici în anul 2014 va creşte cu circa 25% faţă de anul 2013. Ţin să menţionez că referitor la primul punct, planul a fost supra-îndeplinit cu 1,51%, iar la al doilea - cu tocmai 8,63%.

2) Numărul de vizite prin intermediul unei recomandări sociale va creşte în anul 2014 cu cca 80% faţă de anul 2013. Dar, datorită spiritului constructiv al colectivului, munca temeinic organizată,  măsurilor de întărire a ordinii şi disciplinei, a răspunderii în toate sectoarele de activitate, creşterea reală a constituit 112,27%, adică planul a fost supra-îndeplinit cu 32,27%.
 

3) Numărul accesărilor de pe dispozitive mobile (inclusiv tablete) va creşte în anul 2014 cu circa 400% faţă de anul 2013. Aici, ţin să menţionez că la sfârșitul anului 2013 și începutul anului 2014 s-au produs unele evenimente care au deschis perspectiva schimbării cursului periculos al evenimentelor internaționale. Au început, în martie, și se desfășoară până în prezent acţiuni militare în vecinătatea hotarelor noastre. Destabilizarea economică datorată acestui factor, precum şi sancţiunile dictate împotriva agresorului au dus la creşterea inflaţiei şi deprecierea valutei naţionale, la scăderea puterii de cumpărare a populaţiei. Ca rezultat creşterea înregistrată a constituit doar 103,33% la accesări de pe telefoane mobile şi 176,88% de pe tablete.Cota dispozitivelor Apple în traficul paginii noastre web, pe fundalul unei creşteri numerice cu 44,73 faţă de anul 2013, a scăzut de la 55,38 la 36,79%, iar cea a concurentului său principal Samsung, pe fundalul unei creşteri numerici de 303,85% faţă de anul 2013, a crescut de la 11,75 la 21,78%. Aceste schimbări le putem imputa primo crizei financiare din Transnistria, care a ridicat exagerat preţurile la dispozitivele Apple importate pe piaţa locală de la km 7, iar secundo jafului instituţionalizat de la BEM şi introducerea unei limite de retragere a depunerilor, suficientă doar pentru achiziţionarea unor dispozitive Samsung, nu şi Apple.

În concluzie afirm cu fermitate că avem un program minunat. Realizările de până acum, inclusiv cele din ultimul cincinal, demonstrează cu putere că între programele și realizările noastre exista o strânsă interdependenţă, că stă în puterea muzeului nostru ca, acționând în deplina unitate, sub conducerea partidului muzeal, sa realizeze cele mai îndrăznețe visuri și năzuințe de progres și bunăstare... sigur dacă nu vine ursul şi ne papă pe toţi la mama dracului.

La mulţi ani!