Tezaure monetare medievale în colecţiile MNAIM | Muzeul din inima mea

miercuri, 27 martie 2013

Tezaure monetare medievale în colecţiile MNAIM

Tezaurele monetare trezesc mereu un interes sporit atât pentru specialiştii din domeniu, cât şi pentru toţi ceilalţi neavizaţi, şi sunt asociate de regulă cu comorile ascunse de piraţii din poveştile lecturate în copilărie. Tocmai de aceea, la descoperirea fortuită a unui tezaur, cei mai mulţi norocoşi îşi însuşesc în voie conţinutul acestuia, fără vreo careva remuşcare, şi fără măcar a avea intenţia de a-l preda autorităţilor statului, aşa precum spune legea. În aceste condiţii tezaurele devin şi mai preţioase pentru orice colecţie muzeală, trezind şi un interes sporit din partea publicului vizitator.

Actualmente Muzeul Naţional de (Arheologie şi) Istorie a Moldovei deţine câteva zeci de tezaure monetare, în mare parte medievale, care au ajuns în colecţiile muzeului fie din achiziţii, fie prin transfer de la alte instituţii muzeale, sau de cercetare. Cele mai multe din acestea fiind găsite fortuit, de regulă în timpul lucrărilor agricole, nu se poate şti dacă sunt complete, sau reprezintă doar o parte a tezaurului. Chiar dacă proprietarii ulterior decid să-şi comercializeze "comoara", şi muzeul ajunge în posesia monedelor, sau a bijuteriilor de preţ, care adesea completează tezaurul, piesele respective deja nu se mai pot atribui tezaurului iniţial, iar valoarea lor ştiinţifică şi istorică nu mai poate fi apreciată la justa valoare.

Tezaure ce se păstrează parţial sau în totalitate în colecţiile Muzeului Naţional de (Arheologie şi) Istorie a Moldovei:

Tezaurul de la Dancu, r. Hânceşti, descoperit în 1971 în timpul lucrărilor agricole desfăşurate în împrejurimile localităţii. Potrivit investigaţiilor din totalul de 218 monede au fost recuperate doar 8, reprezentând polgroşi polonezi şi denari ungureşti.

Tezaurul de la Stahnaia, fostă localitate suburbană, azi înglobată în oraşul Rezina, r. Rezina, descoperit în 1966 în timpul lucrărilor agricole, constând din 787 monede otomane de la Mehmed II până la Suleyman I.

Tezaurul de la Voroteţ, r. Orhei, descoperit în 1971 alcătuit din monede de mărime mică, din care sa recuperat un singur exemplar, în stare fragmentară.

Tezaurul de la Brătuşeni (fost Sărata Albă), r. Edineţ, descoperit în 1957 cu prilejul lucrărilor agricole efectuate la digul din preajma localității. Constă din piese din argint, monede şi obiecte de podoabă, împrăştiate de către descoperitori, de la care, ulterior, au fost recuperate 10 monede şi cinci verigi de tâmplă. Potrivit datelor culese la locul descoperirii, acestea erau ascunse într-o bucată de pânză, puternic degradată, printre obiectele de podoabă aflându-se şi un inel, care s-a pierdut. Monedele recuperate sunt emisiuni otomane şi ungureşti.

Tezaurul de la Bumbăta, r. Ungheni, descoperit în 1961, constând din 14 monede de argint de emisiuni poloneze şi ungureşti.

Tezaurul de la Bălţata, r. Criuleni, descoperit în 1962, în timpul lucrărilor de construcţie la serele colhozului din localitate. Constă dintr-un vas de lut cu capac, în care se aflau obiecte de podoabă, accesorii vestimentare şi monede de aur şi argint, dintre care în colecţiile muzeului se păstrează vasul, patru verigi de tâmplă şi zece nasturi din argint, 264 monede de argint şi 19 din aur. Monedele recuperate sunt de origine otomană, poloneză, veneţiană, ungară şi germană.

Tezaurul de la Sângerei, fost Lazovsk, r. Sângerei, descoperit în 1972, cu prilejul lucrărilor de nivelare a terenului pentru construirea internatului şcolii medii. Este alcătuit din 128 de monede şi câteva obiecte de podoabă, toate depuse într-un vas de lut. Monedele sunt emisiuni imperiale (germane) şi poloneze. Accesoriile vestimentare se compun din patru aplice.

Tezaurul de la Mândreşti, r. Teleneşti, descoperit în 1970, în timpul lucrărilor de câmp, efectuate la cca 1,5 km N de localitate şi la 200 m V de Fabrica de lapte. Cuprindea 150 de monede de argint, dintre care au fost recuperate pentru colecţiile muzeale doar 21 de monede. Alte trei exemplare au fost aduse ulterior de directorul şcolii din localitate, fiind atribuite la aceeaşi descoperire. Monedele sunt de emisiune poloneză.

Tezaurul de la Mărculeşti, r. Floreşti, descoperit în 1973, în preajma localităţii, constând din 131 de monede de argint, fiind aduse de către directorul şcolii din localitate. Monedele sunt de emisiune imperială şi poloneză.

Tezaurul de la Mileşti, r. Nisporeni, descoperit în 1954, cu prilejul lucrărilor agricole, este alcătuit din monede de argint şi obiecte de podoabă, dintre care doar 19 monede au intrat în colecţiile muzeale. Monedele sunt emisiuni imperiale, poloneze şi olandeze.

Tezaurul de la Dubăsari, r. Dubăsari, descoperit în 1965 în timpul lucrărilor agricole, efectuate pe terenurile fostului colhoz "Patria", fiind recuperate 17 monede de emisiune poloneză.

Tezaurul de la Băhrineşti, r Floreşti, descoperit între 1985-1986 în arătură, la 3-4 km de localitate. Iniţial au fost predate 59 de monede, ulterior încă 261, numărul total ridicându-se la 320 de exemplare. Monedele sunt emisiuni imperiale şi poloneze.

Tezaurul de la Copăceni, r. Sângerei, descoperit în 1968, în timpul lucrărilor de electrificare efectuate în apropierea satului, în punctul "Bicbaevsk". Monedele reprezintă emisiuni imperiale şi poloneze din secolele XV-XVII.

Tezaurul de la Vasilcău, r. Soroca, descoperit în 1959, în timpul lucrărilor agricole, desfăşurate în apropierea localităţii, fiind recuperate 23 monede de argint, de emisiune imperială, poloneză şi lituaniană din secolele XV-XVII. 

Tezaurul de la Blijnii Hutor, r. Slobozia, descoperit în 1962, în timpul lucrărilor agricole, fiind recuperate 12 monede de argint de emisiune imperială şi poloneză din secolele XVI-XVII.

Tezaurul de la Dnestrovsk, r. Slobozia, descoperit în 1961, între localităţile Dnestrovsk şi Nezavertailovka, este alcătuit din 17 monede de argint de emisiune imperială, poloneză şi ungurească din secolele XV-XVII.

Tezaurul de la Voloviţa, r. Soroca, descoperit în 1964, în timpul lucrărilor agricole la Km 7 pe şoseaua Soroca - Bălţi, este alcătuit din 36 monede de emisiune poloneză şi suedeză din secolele XV-XVII.

Tezaurul de la Criuleni, r. Criuleni, descoperit în 1961, în timpul lucrărilor de grădinărit efectuate la marginea localităţii, lângă malul Nistrului, din care s-a reuşit recuperarea a 50 de monede de emisiune poloneză, olandeză şi raguză din secolele XVI-XVII.

Tezaurul de la Frunzeni (fost Cenuşa) r. Floreşti, descoperit în 1972 în timpul lucrărilor gospodăreşti, constă dintr-un vas de lut în care se aflau 13 monede de argint de emisiune imperială, poloneză şi olandeză datând cu secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Trebisăuţi, r. Briceni, descoperit în 1982 în apropierea şcolii din localitate. Monedele, depozitate într-un vas de lut, se păstrau într-o ţesătură de brocat din care au fost recuperate câteva fragmente. Din 53 de monede descrise la muzeu se păstrează 21 de exemplare, reprezentând emisiuni poloneze, olandeze şi spaniole din secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Cărucăşenii Vechi, r. Briceni, descoperit în 1957 în timpul lucrărilor agricole din apropierea localităţii, fiind recuperate 76 de monede de emisiune imperială, poloneză şi olandeză din secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Corjova, r. Criuleni, descoperit în 1952, cu prilejul săpării unui beci, în curtea cetățeanului C. Cioabnu din localitate, constând dintr-un vas de lut, în care se păstrau, învelite într-un material textil, mai multe monede de argint, dintre care la muzeu au fost predate 11 exemplare. Monedele păstrate sunt emisiuni imperiale, olandeze şi spaniole din secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Bravicea, r. Călăraşi, descoperit în 1956 în timpul lucrărilor agricole, la 1,5 km S de sat, este alcătuit din obiecte de podoabă şi 26 de monede, dintre care au fost recuperate pentru colecţiile muzeale 18 exemplare. Monedele sunt de emisiune imperială, olandeză şi spaniolă din secolele XVI-XVII.

Tezaurul de la Chişinău, descoperit în anii '60 ai secolului trecut, cu prilejul lucrărilor de construcţie în orăţelul studenţesc, constând din 19 monede de emisiune imperială, poloneză, spaniolă şi suedeză, datând din secolele XV-XVII.

Tezaurul de la Cobuşca Veche, r. Anenii Noi, descoperit în 1969 în timpul lucrărilor agricole, la 3 km SV de sat, conţinea câteva sute de monede, din care au fost recuperate 138 de exemplare, inclusiv 23 pentru colecţiile muzeale. Monedele sunt emisiuni imperiale, poloneze şi olandeze din secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Hâjdieni, r. Glodeni, descoperit în 1976 în timpul instalării sistemului de irigaţie la fostul colhoz "Moldova". Directorul şcolii din Iablona a predat trei monede şi patru obiecte de podoabă. Monedele păstrate sunt un florin şi doi taleri. 

Tezaurul de la Valea Adâncă, r. Camenca, descoperit în 1955 în timpul lucrărilor agricole, fiind recuperate pentru colecţiile muzeale 18 monede de emisiune imperială, olandeză şi suedeză din secolul al XVII-lea.

Tezaurul de la Lopatnic, r. Edineţ, descoperit în 1958 în apropierea iazului din localitate, în partea de sud. Din tezaur au fost recuperate pentru colecţiile muzeale 28 de monede de emisiune imperială, poloneză şi olandeză din secolul al XVII-lea.

De sigur această listă nu este pe de parte deplină, încă alte zeci de tezaure, care au intrat în colecţiile muzeului, urmează a fi cercetate şi valorificate în diferite lucrări ştiinţifice, sau expoziţii pentru publicul larg.

Veniţi la Muzeu! Redescoperiţi istoria!