GLOABĂ - GUMELNIC | Muzeul din inima mea |

GLOABĂ - GUMELNICGLOABĂ (пеня/штраф) – termen folosit în Moldova şi în Ţara Românească în două accepţiuni principale: 1. în materie penală, pedeapsă şi 2. în materie civilă, cu scopul de a face să fie respectate hotărârile şi ordinele domneşti, precum şi învoielile între particulari[1].
În Basarabia gloaba era considerată amendă / taxă la care era supusă persoana care a pierdut procesul. De regulă, la această amendă era supusă populaţia contribuabilă, învinuită în cele mai mari crime penale, care erau considerate: omorul, răpirea fetelor, „cearta negustorească” şi furtul. Toate aceste crime erau clasate în categoria „dosarelor importante” (великое дело)[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 207.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso.
GUMELNIC (clucer) – dregător domnesc, numit şi clucer de arie, care supraveghea ariile cu grâu domnesc sau locul de unde se ridică grâul treierat, datorat domnului ca dijmă[1].


[1] V.Costăchel, P.Panaitescu, A.Cazacu. Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). – Bucureşti, 1957, p. 40.