DELARITA - DESCRIERE HOTARNICĂ - DIMIRLIE - DROB - DUCAT - DZEŢIOLĂ | Muzeul din inima mea |

DELARITA - DESCRIERE HOTARNICĂ - DIMIRLIE - DROB - DUCAT - DZEŢIOLĂ

DELARITA (деларита) – taxă încasată de cămăraşi şi negustori de la comercializarea sării în ocne, pentru aprovizionarea cu produse alimentare şi asigurarea extragerii sării[1].


[1] Ibidem, F. 1, inv. 1, 1808-1810, d. 117, f. 19.
DROB (дробы) – bulgări de sare extrase în salinele din Moldova. 1 drob de sare era egal cu 5 puduri[1]. După alte surse, un drob constituia 40 bulgări de sare. Spre exemplu, fiecare din trei sute de case, care compun târgul lucrătorilor de la Trotuş, urmează să predea săptămânal câte 40 bulgări de sare[2].
DUCAT (дукат) – monedă de aur sau de argint. Figurează printre cele dintâi monede medievale şi a circulat pe întreg cuprinsul Europei şi în Levant. Majoritatea statelor medievale au emis ducatul cu titlu, greutate şi valoare apropiate. Printre speciile de ducaţi cu o circulaţie mai frecventă în Ţările Române menţionăm: ducaţii ungureşti, ducaţii veneţieni, ducaţii olandezi, ducaţii bavarezi etc. Ducatul a circulat ca monedă reală, servind în tranzacţiile comerciale interne şi, mai ales, internaţionale[3].
În Basarabia în primii ani după anexarea ei la Rusia au circulat ducaţii olandezi, având un echivalent, potrivit cursului din 1815, de 12 lei[4].


[1] ANRM, F. 1, inv.1, 1808-1810, d. 117, f. 36.
[2] P.P. Panaitescu. Obştea sătească în Ţara Românească şi Moldova. – Bucureşti, 1964, p. 390.
[3] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 179-180.
[4] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 12-12 verso; ANRM, F. 5, inv. 2, d. 51, f. 35.
 


DESCRIERE HOTARNICĂ (камеральное описание/обмежева-ние казенных земель) – inventarierea proprietăţilor statului (ocinilor, pescăriilor, morilor, clădirilor etc.), efectuată în Basarabia în baza deciziei Senatului Guvernant din 7 martie 1817, în care scop, pentru măsurarea pământurilor şi împărţirea lor în loturi, în provincie au fost trimişi 8 ingineri cadastrali, în frunte cu colonelul Kornilovici, care au primit dispoziţia de a înfăptui hotărnicia pământurilor din Basarabia[1].


[1] ПСЗРИ, Собр. I, т. XXXIV, 1817, №26719. – СПб., 1830, с. 101. 


DIMIRLIE (димерлия) – unitate şi instrument special de măsură a cerealelor în Moldova, corespunzătoare balanţei din Ţara Românească. Termenul a denumit, în special, instrumentul de măsurat, confecţionat din fier[1] sau din doage[2]. Dimirlia era egală cu 37 de funţi, sau 14 kg, sau 12 ocale[3].
Atât unitatea de măsură, cât şi instrumentul respectiv au avut în Moldova o circulaţie frecventă începând cu sec. al XVIII-lea. Dimirlia avea o greutate de 11 ocale (19,712 l), dar au existat şi dimirlii de 8, 10, 12, 15 şi 16 ocale, diferenţele fiind determinate de greutatea specifică a materialului măsurat (grâu, orz, mei, porumb etc.)[4].
În Basarabia dimirlia era considerată ca unitate de măsură a cerealelor, egală cu 37 de funţi, sau 14 kg. În amestec de 3 cereale dimirlia conţinea 12 ocale moldoveneşti[5].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 160.
[2] Alexei Agachi. Istoria Mănăstirii Hâncu (1677-2010). – Chişinău, 2010, p. 79.
[3] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 45, f. 58.
[4] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 160.
[5] ANRM, F. 34, inv. 1, d. 30, f. 34.


DZEŢIOLĂ (sau taxă de 10%) (дзециола, или сбор „десятин-ный процент”) – taxă încasată de la vânzarea caselor în Basarabia, indiferent de faptul de câte ori acestea au trecut de la un proprietar la altul[1].


[1] AISR, F. 1281, inv. 2, 1836, d. 74, f. 8 verso-9.