CAGAL - CAI DE OLAC - CAPITAŢIE - CAR ÎMPĂRĂTESC | Muzeul din inima mea |

CAGAL - CAI DE OLAC - CAPITAŢIE - CAR ÎMPĂRĂTESC

CAGAL (кагал) – termen polisemantic cu înţeles de: 1. comunitate evreiască (în Polonia în sec. al XVI-lea – sec. al XIX-lea); 2. organ administrativ care stătea în fruntea unei comunităţi evreieşti şi care era mijlocitor între această comunitate şi stat[1].
CAI DE OLAC – cai de la staţiile de poştă din Basarabia, întreţinuţi sau puşi la dispoziţie de către populaţie pentru deplasarea funcţionarilor cu viteză maximă[2].


[1] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1894, Т. XII „а”, с. 866.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341, f. 1-1 verso.

CAPITAŢIE (подушная подать/поголовщина) – impozit direct şi unic (impozit pe suflet) introdus în conformitate cu prevederile anumitor dispoziţii, plătit de stările sociale contribuabile.
În Moldova medievală, impozitul principal, numit dare, era similar cu o capitaţie şi era apreciat ca „impozitul suveranului”. În a doua jumătate a sec. al XVI-lea, când domnul Petru Şchiopul a introdus impozitul numit darea împărătească, din care se plătea tributul, ca să se facă o deosebire, darea a căpătat denumirea de dajdie sau dare domnească[1].
În Basarabia, după anexarea ei la Imperiul Rus, capitaţie erau considerate birul şi dajdia: birul – impozit pe „suflet”, la care era impusă fiecare persoană şi care constituia 15 lei, şi dajdia, la care erau impuşi mazilii şi ruptaşii – câte 14 lei şi ţiganii – câte 15 lei[2].
CAR ÎMPĂRĂTESC – car luat de la populaţie, pe timp de război, pentru transportarea muniţiilor[3]. Un car avea capacitatea de a transporta 4 cetverturi de cereale. La începutul războiului Crimeei, doar pentru magazinul mobil al armatei ruse au fost luate de la populaţia din Basarabia 4880 de care înhămate cu o pereche de cai[4].


[1] Nicolae Grigoraş. Instituţii feudale din Moldova. I. Organizarea de stat până la mijlocul sec. al XVIII-lea. – Bucureşti, 1971, p. 124.
[2] Mai detaliat a se vedea: Bir şi Dajdie.
[3] Ibidem, f. 1-1 verso.
[4] Ф.К. Затлер. Записки о продовольствии войск в военное время. Ч. I. – СПб., 1860, с. 215, 192.