COMISII | Muzeul din inima mea |

COMISIICOMISIA DE ANCHETĂ DIN CHIŞINĂU PENTRU DESCOPERIREA ABUZURILOR ŞI FALSIFICĂRILOR ÎN TIMPUL ANGAJĂRII DORITORILOR ÎN RECRUŢI (Кишиневская след-ственная комиссия для раскрытия злоупотреблений и подлогов при найме охотников в рекруты) – comisie instituită în anul 1823. Se ocupa cu depistarea încălcărilor şi abuzurilor care aveau loc în timpul selectării voluntarilor pentru înscrierea în rândul recruţilor. Examina, contra plată, cererile persoanelor de a fi înscrise în rândurile recruţilor. Se ocupa cu depistarea documentelor false, cu cazurile de dezertare din rândurile armatei, întoarcere în ţară a persoanelor care au fugit peste hotare cu acte false, cu depistarea complicilor care au contribuit la înscrierea în recruţi a supuşilor străini etc.[1].
A fost desfiinţată în anul 1867[2].


[1] A se vedea: Biroul din Chişinău pentru angajarea recruţilor.
[2] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 94.


COMISIA REGIONALĂ DE APROVIZIONARE CU ALIMEN-TE DIN BASARABIA (Бессарабская областная комиссия народ-ного продовольствия) – comisie instituită în anul 1829 şi subordonată Ministerului de Interne. În competenţa Comisiei era colectarea informaţiilor despre starea culturilor cerealiere şi a recoltei din judeţe, combaterea lăcustelor, crearea rezervelor de alimente şi de mijloace băneşti în regiune, supraveghea menţinerea ordinii în magazinele de pâine, păstrarea mijloacelor financiare, împărţirea şi eliberarea creditelor etc. A fost lichidată în anul 1869[1].


[1] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 162.


COMITETUL REGIONAL PENTRU CREŞTEREA CAILOR DIN BASARABIA (Бессарабский областной комитет коннозавод-ства) – comitet instituit în 1848 pentru a dirija cu creşterea şi înmulţirea cailor de rasă[1].


[1] ANRM, F. 322, inv.1, 1848, d. 1, f. 10.