CONCILIATOR ÎN LITIGII FUNCIARE - CONSILIER MILITAR RUS | Muzeul din inima mea |

CONCILIATOR ÎN LITIGII FUNCIARE - CONSILIER MILITAR RUSCONCILIATOR ÎN LITIGII FUNCIARE (мировой посредник) – persoană responsabilă de modalitatea încheierii contractelor de transferare a pământului către ţărani în urma aplicării în Basarabia a reformei agrare din 14 iulie 1868[1] şi Regulamentului din 23 de­cem­brie 1869. Funcţia de conciliator în litigii funciare a fost suprimată la 14 martie 1878 şi aplicat Regulamentul din 27 iunie 1874 privind schimbările în sistemul de organizare a instituţiilor locale pe problemele ţărăneşti[2].


[1] Funcţiile conciliatorului în litigii funciare sunt expuse detaliat în Regulamentul din 14 iulie 1868, publicat în lucrarea: Я.Гросул, И.Будак. Крестьянская реформа 60-70 гг. XIX века в Бессарабии. – Кишинев, 1956, с. 198-222.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. LIII, отд. первое, 1878. – СПб., 1880, №58277, c. 169.


CONSILIER MILITAR RUS – post instituit în Divanul Ţării Româneşti în ianuarie 1811 (c.m.r. – Loghinov), la propunerea lui V.I. Krasno-Milaşevici, ca a doua persoană după vicepreşedintele
Divanului[1].


[1] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3249, f. 7-8.