EPIZOOTIE - ERIC - EXECUTOR | Muzeul din inima mea |

EPIZOOTIE - ERIC - EXECUTOREPIZOOTIE (эпизоотия) – fenomen caracteristic prin răspândirea în masă a unei boli infecţioase la un număr mare de animale dintr-o anumită regiune[1].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. I. – Bucureşti, 1992, p. 329.
ERIC (ерик) – canal, săpat special, din liman spre mal, pentru prinderea peştelui chefal. Ofiţerul cartierului general, generalul A.Rozelon-Soşalski, care s-a ocupat în mod special cu descrierea statistică a Basarabiei în anii 1821-1826, constată că în limanul Nistrului erau destul de multe ericuri pentru prinderea peştelui[1].


[1] AIMSR, F. AMŞ, d. 18569, p. I, f. 56 verso-57.
 
EXECUTOR (испонитель/душеприказчик) – post în biserica creştin-ortodoxă, superior celui de mitropolit şi inferior celui de patriarh. Executorul avea împuterniciri să conducă treburile bisericeşti dintr-o provincie sau dintr-o ţară. În sec. al XIX-lea, acest titlu s-a mai păstrat în unele state creştine mici, la fel în Georgia şi Basarabia, până în 1821. Titlul se conferea de patriarhii Bisericii Ortodoxe. În Basarabia acest titlu a fost deţinut de Gavriil Bănulescu-Bodoni – Exarh al Moldovei şi Ţării Româneşti, mitropolit al Moldovei (1808-1812), al Basarabiei (1812-1821)[1].


[1] А.Стадницкий. Гавриил Банулеску Бодони, экзарх Молдо-Влахийский (1808-1812 гг.) и митрополит Кишиневский (1813-1821 гг.). – Кишинев, 1894, с. 244-265.