ACARET (акаретурь) | Muzeul din inima mea |

ACARET (акаретурь)ACARET (акаретурь) – construcţie auxiliară care ţine de o clădire, de o gospodărie moşierească sau ţărănească[1]. Într-o scrisoare din 31 iulie 1843 adresată de Guvernul Regional guvernatorului militar al Basarabiei P.I. Fiodorov se lămureşte destul de explicit că noţiunea de acaret include toate construcţiile auxiliare, inclusiv toate serviciile din cadrul conacului moşieresc[2]. Acelaşi termen poate fi raportat şi la construcţiile auxiliare din cadrul gospodăriei ţărăneşti.


[1] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Acte în limba română tipărite în Basarabia. I. 1812-1830. – Bucureşti, 1993, p. 36, 38, 49, 154, 166, 168, 263, 281.
[2] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 339, 341, 352.