AJUTORINŢĂ | Muzeul din inima mea |

AJUTORINŢĂAJUTORINŢĂ – dare excepţională, creată în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea şi vărsată într-un fel de buget extraordinar. A fost înfiinţată în locul văcăritului, după reforma lui C.Mavrocordat, în Moldova de I.T. Calimah, la 1760, iar în Ţara Românească de C.Racovoţă, la 11 ianuarie 1754, şi greva numai pe ţărani, bresle, preoţi, slujitori şi mazili. Repartizarea ajutorinţei în Moldova se făcea „pe ogeacuri”, iar în Ţara Românească pe vite, după sistemul cislei. Cuantumul ei în Moldova era de 11 lei, 5 1/2 lei şi de 3 lei, în dependenţă de averea contribuabililor [1].
Potrivit unor surse de arhivă, cu referire la anul 1804, aflăm că în Moldova „darea la care erau impuse prăvăliile şi cârciumile din oraşe era încasată o dată în an, în ianuarie, februarie şi martie, cu numele de ajutorinţă[2]. Autorul documentului nu cunoaşte însă modalitatea care se respecta la repartizarea acestei dări. Ştim însă că după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, la propunerea Comitetului Birnic, termenul pentru încasarea dărilor la care erau impuse prăvăliile şi cârciumile a fost stabilit cel pentru încasarea birului[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 11. Despre semnificaţia ajutorinţei a se vedea mai detaliat: Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1787-1800) (Cărţi domneşti şi zapise). Colecţia Moldova în epoca feudalismului, volumul XI. – Chişinău, 2008, doc. 2, 6, 12, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 78, 79, 98, 116, 127, 162, 175, 264.
[2] ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548, f. 19 verso-20,131.
[3] Ibidem, f. 131.