ARMAŞ (армаш) | Muzeul din inima mea |

ARMAŞ (армаш)ARMAŞ (армаш) – dregător domnesc în Moldova şi în Ţara Românească, cu sarcini administrative şi judiciare (răspundea de paza temniţelor, de executarea pedepselor capitale etc.)[1]. În subordinea armaşului se aflau armăşeii. La începutul sec. al XIX-lea este cunoscut dregătorul armaşel – slujitor din cadrul Departamentului de Criminalistică de pe lângă Divanul Principatului Moldova[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar. – Bucureşti, 1988, p. 25.
[2] ANRM, F. 1, inv. 1, 1810, d. 1555, f. 2-2 verso.