CÂŞLĂ (кишла) | Muzeul din inima mea |

CÂŞLĂ (кишла)CÂŞLAR (кишларь) – păstor sau herghelegiu care locuia în câşlă[1].


[1] A se vedea: Desetinar.CÂŞLĂ (кишла) – aşezare bazată pe creşterea vitelor[1]. Alte surse atestă despre câşlă ca despre un loc de iernare, construcţii pentru adăpostul vitelor în timpul iernării[2].
În sec. al XVIII-lea câşle sunt atestate în zona de stepă a ţinuturilor Iaşi, Botoşani, Soroca etc. În timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 apar câşle în Bugeac unde se stabileau coloniştii transdanubieni.
Prima câşlă în regiunile de sud ale Basarabiei, unde urmau să fie împroprietăriţi coloniştii transdanubieni, a fost fondată în 1808 de supuşii-austrieci Toma Braşovan şi Pavel Olteanu în localitatea Lunga, următoarele două – în acelaşi an, în localitatea Valea-Perjului, de supuşii-austrieci Niţă Peatko şi fiul acestuia, iar cealaltă de colonistul din satul Ianeşti, ţinutul Iaşi, Constantin Stratan. Până la sfârşitul războiului ruso-turc din anii 1806-1812 în Bugeac au fost fondate 7 câşle[3]. După anexarea Basarabiei la Rusia numărul câşlelor creşte considerabil. Potrivit recensământului din 1817, în Basarabia erau înregistrate 71 câşle: 45 – în ţinutul Bender, 17 – în ţinutul Soroca, 4 – în ţinutul Hotin, 3 – în ţinutul Orhei şi 2 câşle în ţinutul Greceni[4].


[1] T. Porucic. Regiunile naturale dintre Prut şi Nistru. – În: Viaţa Basarabiei. Revistă lunară editată de Asociaţia culturală „Cuvânt Moldovenesc”. – Chişinău, 1933, martie, anul II, nr. 3, p. 156.
[2] Documente turceşti privind istoria României. Vol. I, 1455-1774. – Bucureşti, 1976, p. 334.
[3] И.И. Мещeрюк. Социально-экономическое развитие болгарских и гагаузских сел в южной Бессарабии (1808-1856 гг.). – Кишинев, 1970, c. 204.
[4] Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 273-291.