CĂPITAN DE MAZILI (mazâl) (капитан де мазыль) | Muzeul din inima mea |

CĂPITAN DE MAZILI (mazâl) (капитан де мазыль)CĂPITAN DE MAZILI (mazâl) (капитан де мазыль) – starostele mazililor ales de o comunitate de mazili şi confirmat de Administraţia ţinutală din Moldova medievală[1]. La începutul sec. al XIX-lea avea un salariu de până la 20 lei pe lună, bani pe care îi colecta de prin sate de la locuitori în baza unor recipise pe care aceştia le aveau de la cârmuire[2].
Funcţia de căpitan de mazili s-a păstrat şi în Basarabia după 1812.
În Basarabia ocolaşii mai erau numiţi căpitani de mazili. Raportul serdăriei Orhei din 26 iulie 1816, adresat preşedintelui Comitetului provizoriu al Basarabiei, guvernatorului de Ekaterinoslav I.H. Kala-gheorghe, cu privire la activitatea administraţiei locale, atestă că „…în ţinutul Orhei, în cele 12 ocoale erau rânduiţi 24 ocolaşi, care se numesc căpitani de mazili, adică câte doi în fiecare ocol” [3]. În competenţa lor era îndeplinirea tuturor dispoziţiilor serdăriei, legate de obligaţiunile de serviciu şi cele ce ţineau de interesele vistieriei, plângerile locuitorilor etc. Tot ei aveau grijă ca locuitorii să îndeplinească la timp toate dările şi prestaţiile faţă de stat şi moşieri; depistau şi cercetau încălcările comise de locuitori; prindeau şi trimiteau pe toţi vinovaţii la serdărie; supravegheau ca locuitorii ţinutului să îndeplinească la timp îndatoririle faţă de serdărie; impuneau locuitorii să păzească podurile şi drumurile; toamna şi primăvara îndemnau locuitorii să lucreze cu acurateţe pământurile; impuneau locuitorii să-şi îngrădească loturile şi grădinile pentru a le feri de pagube şi stricăciuni pe care le puteau cauza vitele, iar locuitorii să angajeze păzitori la vite pentru a feri ogoarele şi grădinile de stricăciuni. În timpul administraţiei ruse pentru ocolaşii (căpitanii de mazili) nu se mai strângeau bani de la populaţie. Aceştia se foloseau numai de zeciuială ce constituia până la 60 sau 70 lei[4].
Din raportul ispravnicului de Iaşi din 1816, adresat aceluiaşi preşedinte al Comitetului provizoriu al Basarabiei I.H. Kalagheorghe, cu privire la activitatea administraţiei locale, deosebirea dintre ocolaş şi căpitanul de mazil este una evidentă. El scria că în cele 6 ocoale (Ciuhur, Prut, Câmpul, Turie, Branişte şi Codru) în afară de ocolaşi „se mai află câte un căpitan de mazil, numit de către ispravnic, în sub­ordinea căruia sunt mazilii” [5].
Potrivit Regulamentului din 10 februarie 1847, mazilii din fiecare circumscripţie, care includea de la 100 până la 150 de familii, aveau dreptul să-şi aleagă din rândurile lor, pe o perioadă de 3 ani, un căpitan de mazili. În competenţa lui era: păstrarea liniştii şi asigurarea ordinii publice în sate; urmărirea achitării la timp a impozitelor şi prestaţiilor. Căpitanii de mazili erau confirmaţi în posturi de către Administraţia regională fără participarea nemijlocită a mareşalului nobilimii şi îşi exercitau funcţia fără a fi remuneraţi[6].


[1] Ibidem, F. 205, inv. 1, d. 574, f. 14-17.
[2] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 129.
[3] Ibidem, p. I, f. 128.
[4] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 128-129 verso.
[5] Ibidem, f. 81-81 verso.
[6] Ibidem, F. 134, inv. 3, d. 71, f. 69-69 verso.