ADUNAREA OBŞTII SĂTEŞTI (сельский мировой сход) | Muzeul din inima mea |

ADUNAREA OBŞTII SĂTEŞTI (сельский мировой сход)

ADUNAREA OBŞTII SĂTEŞTI (сельский мировой сход) – organ administrativ care dirija cu viaţa socială a satului în Basarabia în sec. al XIX-lea, instituit oficial în baza „Regulamentului despre ţărani din 1834”[1]. Adunarea sătească era alcătuită din capii familiilor satului dat, iar în lipsa lor la şedinţele adunării participa unul din membrii familiei: feciorul mai mare, ginerele sau una din rude. Şedinţele erau deliberative doar în prezenţa a 2/3 din membrii obştii. Ea hotăra alegerea administraţiei satului, repartizarea dărilor şi prestaţiilor, eliberarea procurilor pentru deplasări de serviciu, modul de îndeplinire a ordinelor şi dispoziţiilor administraţiei judeţene şi guberniale. Decizia adunării săteşti era prezentată de starostele satului în Administraţia de plasă pentru a fi confirmată prin aplicarea ştampilei[2]. Adunarea obştii deţinea atât funcţii reprezentative, cât şi executive. Conducea cu obştea un staroste ales, pe o perioadă de 3 ani, de membrii obştii, ajutat de un sutaş (mai marele pe 100 de gospodării) (сотник), ales de la fiecare sută de gospodării şi de un zeciaşi (mai marele pe 10 gospodării) (десятский), ales la fiecare zece gospodării. Starostele sătesc aplana neînţelegerile mici între ţărani, primea şi executa dispoziţiile şefului de zemstvă şi ale şefului de poliţie, aducea la cunoştinţă sătenilor dispoziţiile parvenite de la administraţia locală etc. El purta uniformă specială, care avea o insignă situată deasupra buzunarului din partea stângă. Aceasta reprezenta semnul distinct al starostelui sătesc. Pe insignă era scris „сельский староста” – staroste sătesc, în partea de sus fiind amplasată stema imperială – acvila bicefală, iar în partea de jos – capul de zimbru, stema Basarabiei. Satele mai mari alegeau câte doi starosti. Starostele sătesc era ajutat de un scrib (писарь) – un fel de secretar, care redacta actele scrise, şi de un perceptor ales, care colecta impozitele şi taxele la care era impusă populaţia. Obligaţiile pecuniare ale locuitorilor satelor erau stabilite pentru fiecare gospodărie în parte, la adunarea obştii, în dependenţă de suprafaţa lotului, numărul de vite şi numărul de braţe de muncă[3].


[1] A se vedea mai detaliat articolele 17-23 din Capitolul II al „Regulamentului despre ţărani din 1834”, intitulat „Despre administraţia sătească a ţăranilor”: ПСЗРИ. Собр. II , т. IX, 1834, отд. первое, №6739. – СПб., 1835, с. 77.
[2] Ibidem, p. 75.
[3] C.Aldea. O istorie zbuciumată. Basarabia până în anul 1920. – Bucureşti, 1993, p. 54.