CONSUL STRĂIN | Muzeul din inima mea |

CONSUL STRĂINCONSUL STRĂIN – post instituit la începutul sec. al XIX-lea de statele europene, pentru guberniile din sud-vestul Rusiei, având misiunea de a apăra interesele compatrioţilor săi aflaţi în această ţară.
Primii agenţi ai statelor străine, cu asemenea misiuni, în guberniile din sud-vestul Rusiei au fost numiţi în anul 1804 în oraşul Odesa, reprezentând Imperiul Habsburgic (consulul C.S. von Thom), Spania (consulul Ludwig de Castilio) şi Neapolul (consulul G.Gulieli-muci)[1].
Datorită numărului mare de supuşi austrieci, aflaţi în oraşele din Basarabia, în anul 1817 consulul austriac din Odesa von Thom a intenţionat să delege un agent special în Chişinăul, în persoana negustorului Varvati. Totuşi, rezidentul plenipotenţiar A.N. Bahmetev nu a considerat ca fiind propice aflarea oricăror agenţi ai statelor străine la Chişinău, fiindcă, aşa cum afirma el, Chișinăul nu era un oraş comercial şi nici nu oferea străinilor careva privilegii. Adresându-se la 25 iulie 1817 contelui C.V. Nesselrode cu această propunere, A.N. Bahmetev îi solicita
să-l informeze pe împărat despre înalta decizie[2]. Într-un final, A.N. Bahmetev a trebuit să se conformeze iniţiativei consulului austriac din Odesa; astfel, un oarecare Varvati a devenit până la urmă agent al acestuia la Chişinău[3].


[1] К.Смольянинов. История Одессы. – În: ЗООИД. – T. III. – Одесса, 1853, c. 383.
[2] ANRM, F. 2, inv.1, d. 528, f. 800 verso-801 verso.
[3] Ibidem, inv.1, d. 677, f. 337 verso.