MAHMUDEA (махмудя) | Muzeul din inima mea |

MAHMUDEA (махмудя)MAHMUDEA (махмудя) – monedă turcească de aur echivalând cu 15 lei vechi. A fost emisă de sultanul Mahmud I (1730-1754), de la care şi-a luat numele. În Ţările Române a circulat, cu valoarea indicată, în prima jumătate a sec. al XIX-lea[1].
Din descrierea viceguvernatorului Golubiţki şi a funcţionarului de clasa a VII-a Climşa prezentată organelor imperiale privind administrarea financiară a Basarabiei, datată cu anul 1829[2], aflăm că în Basarabia în vistieria statului, în afară de impozitele care erau percepute în ruble asignate, în monede de aramă şi argint şi în monede turceşti – beşlicul de argint, având cursul de 3 rub. 70 kop.[3], intrau şi alte articole care aduceau venit vistieriei: cele care erau date în concesiune şi erau percepute în cervoneţi olandezi şi austrieci; cele aflate la dispoziţia Administraţiei Financiare şi care erau achitate în monedă de aur turcească – mahmudea, jumătate de mahmudea şi o pătrime din mahmudea, care, la dispoziţia acestei administraţii, erau folosite pentru cheltuielile locale şi regionale, în baza cursului stabilit la acel timp în Chişinău[4]. Potrivit cursului oficial din 1820, mahmudea era echivalentă cu 29 lei şi 12 parale[5].
Pornind de la faptul că în Basarabia nu exista un curs stabil în schimbul banilor, în timpul operaţiilor de schimb valutar aveau loc diferite încălcări. Pentru a reglementa această problemă, la 12 ianuarie 1823 a fost emisă o dispoziţie ce stabilea modalitatea de schimb a monedelor de aur şi argint turceşti, concretizându-se că până la introducerea banilor ruseşti în circulaţie pe întreaga Basarabie se stabilea un anumit curs pentru schimbul monedelor turceşti. Mahmudea a fost echivalată cu 3 rub. 28 kop.[6] Concomitent, populaţia a fost informată să fie destul de atentă în timpul schimbului, în special la schimbul monedelor turceşti noi, a căror valoare după calitatea aurului şi argintului, cum constatau oficialităţile ruse, era mult mai joasă decât cea a monedelor vechi turceşti. Iar vistieria a primit dispoziţia că acestea să nu mai fie primite ca mijloc de plată, de schimb şi de tezaurizare.
În baza dispoziţiei din 22 decembrie 1824 adresate Consiliului Suprem al Basarabiei de guvernatorul general al Novorosiei şi rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Voronţov „…s-a hotărât a interzice primirea banilor de aur turceşti în vistieria statului, indiferent de cursul lor oficial, din cauza calităţii lor proaste şi a intenţiei guvernului turc de a micşora în continuare cantitatea aurului în aceste monede, cu atât mai mult că importul lor de peste hotare în Basarabia a fost interzis”[7].
În 1828 moneda rusească a fost introdusă ca mijloc de circulaţie bănească pe întreaga Basarabie. Dar, acesta n-a uşurat situaţia financiară a populaţiei. Oficialităţile ruse constatau că această măsură a ţarismului, din contra, a provocat creşterea bruscă a preţurilor la toate produsele, în special la cele de primă necesitate. Locuitorii din mediul rural mult timp n-au putut să se deprindă cu banii ruseşti, nu puteau urmări cursul de schimb al rublei, din care cauză timp îndelungat situaţia lor a rămas deplorabilă[8].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 281.
[2] Integral documentul poate fi consultat în lucrarea: Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova. – Chişinău, 2002, p. 305-339.
[3] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 12.
[4] Ibidem, f. 12-12 verso.
[5] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 574.
[6] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 84.
[7] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1320, f. 20 verso-21.
[8] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 84.