NEGUSTOR FĂRĂ REŞEDINŢĂ (иногородний купец) - NEMERNIC (немерник/чужеземный) - OASPETE STRĂIN (иностранный гость/заезжий иностранный купец) | Muzeul din inima mea |

NEGUSTOR FĂRĂ REŞEDINŢĂ (иногородний купец) - NEMERNIC (немерник/чужеземный) - OASPETE STRĂIN (иностранный гость/заезжий иностранный купец)NEGUSTOR FĂRĂ REŞEDINŢĂ (иногородний купец) – negustor care era înscris în alte comunităţi negustoreşti decât acea a oraşului în care activa, indiferent dacă era supus rus sau străin. În conformitate cu Statutul Oraşelor elaborat pe timpul Ecaterinei a II-a (1785), persoanele din străinătate şi din alte oraşe erau înscrise în a patra parte a Cărţii citadinilor[1], adică formal se aflau pe aceeaşi treaptă în ierarhia urbană.
Creşterea importanţei burgheziei comerciale impunea perfectarea bazei legale care să reglementeze activitatea acesteia. De aceea, la 14 noiembrie 1824 a fost adoptată o Ordonanţă Adiţională privind organizarea ghildelor şi comerţul altor categorii sociale în Imperiul Rus, cu alte cuvinte – un Regulament al ghildelor[2]. În conformitate cu prevederile acestui act, negustorii primelor două ghilde puteau realiza comerţul cu amănuntul potrivit drepturilor negustorilor de ghilda a treia doar în oraşul în care aveau reşedinţă, pentru alte oraşe aceştia urmau să-şi procure certificate de negustor de ghilda a treia. De altfel, negustorii de ghilda a treia puteau să se înscrie în mai multe oraşe, cu condiţia ca să-şi cumpere în fiecare din ele certificate comerciale de ghilda a treia. Îndeplinirea prestaţiilor orăşeneşti rămânea de datoria negustorului doar în oraşul unde aceştia îşi aveau locul permanent de trai. Negustorii nu puteau să se înscrie în alte societăţi orăşeneşti decât după ce se concediau din societatea orăşenească din care făceau parte.
Negustorii de ghilda întâi şi a doua ce realizau comerţ angro în alte oraşe decât în cele în care erau înscrişi, fără a dispune de proprietăţi imobiliare acolo, nu erau impuşi să se înscrie în calitate de oaspeţi în ghildele de acolo şi achitau doar prestaţiile orăşeneşti obişnuite. În schimb, dacă dispuneau de proprietăţi imobiliare sau realizau comerţ de speculaţie, de cumpărare-vânzare, sau îşi aveau locul permanent de trai acolo, urmau să se înscrie ca oaspeţi sau negustori în ghildele din acel oraş, cu îndeplinirea tuturor prestaţiilor în ambele locuri. Negustorii de ghilda a treia din oraşele cu înlesniri urmau să achite pentru activitatea în alte oraşe toate prestaţiile orăşeneşti şi să-şi procure certificate comerciale, chiar dacă nu dispuneau de proprietăţi imobiliare în acele oraşe. Negustorii fără reşedinţă nu achitau prestaţii orăşeneşti în caz că îşi comercializau mărfurile temporar direct de pe vase sau din depozite bursiere, dar achitau toate accizele locale de alt gen. Acestora li se interzicea să-şi comercializeze mărfurile din case sau prin livrare, sub pericolul confiscării.
În Basarabia, până la aplicarea sistemului de ghildă negustorii fără reşedinţă au avut un statut deosebit faţă de restul Imperiului, dispunând de largi drepturi în practicarea comerţului atât angro, cât şi cu amănuntul, fiind scutiţi de toate impozitele ordinare. Acest lucru crea nemulţumiri în rândul negustorilor locali, de aceea ei au susţinut în faţa instanţelor locale şi provinciale ideea ca negustorii fără reședință să fie impuși unor taxe speciale. Cu toate că la 16 noiembrie 1817 Comitetul Provizoriu al Basarabiei a decis ca, cu excepţia făinii, sării şi altor produse alimentare, precum şi a tutunului, mărfurile aduse de negustorii care nu aveau reşedinţă în oraşele din Basarabia pentru comercializare să fie supuse taxei de 2% ad valorem[3], legitimitatea acestei decizii a fost contestată în dese cazuri atât de negustorii din guberniile interne ruse, cât şi de cei străini[4].
Implementarea în Basarabia a sistemului ghildelor s-a realizat prin decretul din 26 septembrie 1830. Astfel, începând cu 1 ianuarie 1831, negustorilor din Basarabia, indiferent de origine, li s-a impus practicarea comerţului potrivit principiilor stipulate în Regulamentul ghildelor din 14 noiembrie 1824. Supuşii ruşi, care erau înscrişi în ghildele negustoreşti în oraşele din afara Basarabiei, nu puteau beneficia nici ei de privilegii fiscale dacă activau în Basarabia. Cei străini însă, neînscrişi încă în ghilde, puteau să beneficieze de aceste privilegii cu condiţia obţinerii cetăţeniei ruse[5].
La 22 iunie 1837, Consiliul de Stat a aprobat raportul ministrului de Interne privind cererea Dumei din Chişinău, prin care se solicita ca negustorii fără reşedinţă străini sau din alte oraşe care doreau să practice comerţul în Chişinău doar temporar, de la 1 la 15 zile, dar nu mai mult de 20 de zile, să fie supuşi unui acciz moderat, în folosul oraşului, de 0,5% din capitalul declarat cu eliberarea unui certificat de către Dumă, în care să fie stipulat termenul exact de şedere. Acei dintre ei care nu dispuneau de proprietăţi imobiliare în Chişinău şi practicau comerţul angro urmau să fie supuşi taxelor în folosul oraşului egale cu cele plătite de negustorii cu reşedinţă; iar acei care aveau proprietăţi imobiliare în Chişinău sau erau stabiliţi cu traiul permanent, în caz că se înscriau în rândul oaspeţilor, urmau să îndeplinească toate prestaţiile şi să achite toate dările orăşeneşti ca şi negustorii cu reşedinţă. Mic-burghezii din alte oraşe care practicau comerţul în Chişinău urmau să fie supuşi unei taxe de 20 ruble în folosul oraşului şi la încă 20 ruble ca dări comunale[6].


[1] ПСЗРИ, собр. I, т. XXII, 1784-1788, №16188. – СПб., 1830, c. 364.
[2] ПСЗРИ, собр. I, т. XXXIX, 1824, №30115. – СПб., 1830, c. 588-612.
[3] ANRM, F. 4, inv. 2, d. 22, f. 19.
[4] Ibidem, F. 17, inv. 1, d. 117, f. 120 verso-21; d. 119, f. 363 verso-364, F. 75, inv. 1, d. 105, f. 28.
[5] AISR, F. 571, inv. 5, d. 769, f. 93-94 verso.
[6] AISR, F. 1281, inv. 2, d. 55, 1837, f. 2-2 verso.NEMERNIC (немерник/чужеземный) – cuvântul derivă de la verbul „a nimeri”, adică omul care a nimerit într-un sat din altă parte. În limba veche română nemernic este considerată persoana venită din străini („nemernic am fost şi m-aţi dus în casă”, Cazania – Varlaam). Mai târziu – om de nimic, om mârşav[1].

Alte surse confirmă că nemernic semnifică omul de condiţia cea mai umilită, locuitor de rând („nemernicul, adică locuitorul”)[2].


[1] P.P. Panaitescu. Op. cit., p. 184.
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 318.OASPETE STRĂIN (иностранный гость/заезжий иностранный купец) – potrivit Regulamentului ghildelor din 14 noiembrie 1824, acesta putea activa doar în oraşele porturi sau în cele de graniţă, şi doar în acel oraş în care era înscris. Pentru a se înscrie în această categorie, oaspeţii străini urmau să-şi procure certificate de ghilda întâi şi să plătească toate impozitele orăşeneşti. Oaspeţilor străini[1] li se interzicea să-şi comercializeze mărfurile cu amănuntul, din prăvălii, magazine, apartamente, beciuri sau prin livrare[2].


[1] Despre activitatea negustorilor străini în Basarabia a se vedea detaliat: Valentin Tomuleţ. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). – Chişinău, 2002, p. 289-423.
[2] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIX, 1824, №30115. – СПб., 1830, c. 596.