AUTONOMIE (автономия) | Muzeul din inima mea |

AUTONOMIE (автономия)AUTONOMIE (gr. autos – însuşi; nomos – lege) (автономия) – libertate de a guverna prin norme, legi proprii (a. administrativă, a. teritorială, a. regională, a. financiară, a. bisericească etc.); regim politic prin care metropola acordă dreptul de autoconducere unei regiuni sau unei provincii, când puterea centrală delegă o parte din putere organismelor de conducere locală. Autonomie administrativă – investirea instituţiilor de conducere teritorial-administrative cu anumite competenţe deciziţionale în anumite domenii, delimitate prin lege, în timp ce alte competenţe rămân în obligaţia instituţiilor de conducere la nivel naţional. Autonomie teritorială – autonomie acordată unei unităţi teritorial-administrative care implică ideea de separare teritorială de statul din care face parte. Autonomie regională – aplicarea principiului autonomiei teritoriale la nivelul regiunilor istorice din componenţa unei ţări.

În anii 1812-1828 Basarabia avea statut de autonomie limitată în componenţa Imperiului Rus[1].


[1] Я.С. Гросул. Автономия Бессарабии в составе России (1812-1828 гг.). – În: Труды по истории Молдавии. – Кишинев, 1982, с. 110-203.