CONSISTORIUL DUHOVNICESC DIN CHIŞINAU (Кишиневская Духовная Консистория) | Muzeul din inima mea |

CONSISTORIUL DUHOVNICESC DIN CHIŞINAU (Кишиневская Духовная Консистория)CONSISTORIU (консистория) – organ administrativ şi disciplinar în conducerea eparhiilor, în rang de arhiepiscopie sau mitropolie, supus Sfântului Sinod. În Rusia, Consistoriul a fost instituit în 1744[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. I, т . XIII, 1744-1748, №8988. – СПб., 1830, c. 166-167.CONSISTORIUL DUHOVNICESC DIN CHIŞINAU (Кишиневская Духовная Консистория) – în baza deciziei Senatului Guvernant din 18 mai 1832, Dicasteriile Duhovniceşti în Eparhiile Kiev, Cernigov şi Chişinău au fost redenumite în Consistorii. La timpul alcătuirii noilor state de funcţii pentru locurile din departamentul Duhovnicesc, înaintate spre discuţie în Comitetul Special, instituit pentru alcătuirea statelor de funcţii pentru toate Departamentele Administraţiei de Stat, Sfântul Sinod Guvernant a considerat necesar ca Dicasteriile Duhovniceşti să fie redenumite. Adoptarea acestei decizii a fost determinată de dispoziţia potrivit căreia în Malorosia şi în alte gubernii şi regiuni anexate la Rusia urmau a fi schimbate denumirile locale ale instituţiilor religioase şi aduse în concordanţă cu cele din guberniile velicoruse. La 19 mar­tie 1832 propunerea ober-procurorului Sinodului este susţinută de împărat, iar la 18 mai 1832 a urmat decizia Senatului Guvernant prin care Dicasteria Eparhială din Chişinău este redenumită în Consistoriu Duhovnicesc[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. VII, 1832. – СПб., 1833, №5380, с. 318.