DISTRICTUL VAMAL KUBEI (Кубейский таможенный ок­руг) | Muzeul din inima mea |

DISTRICTUL VAMAL KUBEI (Кубейский таможенный ок­руг)DISTRICTUL VAMAL KUBEI (Кубейский таможенный ок­руг) – district instituit după încheie­rea Tratatului de la Paris din 18(30) martie 1856, potrivit căruia Rusia retroceda Moldovei partea de sud a Basarabiei (teritoriile judeţelor Ismail şi, parţial, Akkerman şi Cahul) cu porturile Ismail, Chilia şi Reni, unde erau amplasate vămile şi posturile vamale şi carantinale.
Din districtul vamal Kubei făceau parte vămile Kubei (clasa I, categoria a II-a – 27 funcţionari), Tatarbunar (clasa a III-a, categoria a II-a – 10 funcţionari) şi Baştamak (clasa a III-a, categoria a II-a – 10 funcţionari) şi posturile vamale Leova şi Akkerman. Locul de reşedinţă al şefului districtului vamal Kubei era stabilit în Akkerman[1]. În componenţa administraţiei Districtului vamal Kubei intrau 5 persoane.
Districtul vamal Kubei avea în subordine hotarul terestru al Basarabiei de la scurgerea râului Nistru în Marea Neagră pe linia de hotar trasată în 1856 şi până la satul Cotul Morii, în apropiere de râul Prut[2]. În activitatea sa şeful districtului vamal Kubei se conducea de Regulamentul privind activitatea carantinelor din Basarabia din 10 aprilie 1858[3].
Volumul valoric al traficului de mărfuri al Basarabiei prin districtul vamal Kubei, la începutul anilor ’60 ai sec. al XIX-lea, este reflectat în Tabelul 2.


Tabelul 2
Volumul valoric al traficului de mărfuri prin districtul
vamală Kubei la începutul anilor ’60 ai sec. al XIX-lea*

Anii
Exportul
Importul
Volumul valoric al traficului de mărfuri
(în rub. argint)
1861
1112856
221397
1334253
1862
571668
143830
715498
În total
1684524
365227
2049751
În %
82,2
17,8
100,0

* ASRO, F. 147, inv.1, d. 17, a. 1850, f. 58 verso.

Datele Tabelului 2 atestă o preponderenţă vădită a exportului asupra importului, deşi nu în măsura în care Basarabia dispunea de ieşire la Marea Neagră şi de cele 3 porturi dunărene – Ismail, Chilia şi Reni.
După terminarea războiului ruso-româno-turc din 1877-1878 şi încheierea Congresului de la Berlin, Rusia reanexează teritoriile de sud ale Basarabiei retrocedate Moldovei în urma războiului Crimeei. Ca rezultat, intervin anumite schimbări şi în sistemul vamal şi în cel carantinal.
La 15 noiembrie 1878 este adoptată decizia Senatului Guvernant privind organizarea sectorului vamal în porţiunea reanaxată a Basarabiei. Ca rezultat, începând cu 1 decembrie 1878, sistemul de porto-franco acordat portului Ismail a fost lichidat. Toate mărfurile şi sarea care au fost importate în sectorul reanexat al Basarabiei până la 9 octombrie 1878 nu erau impuse la plata taxelor vamale. Negustorii erau obligaţi să ştampileze mărfurile până la 1 ianuarie 1879, iar cele care nu vor fi marcate vor fi declarate mărfuri de contrabandă. Paza vamală, la vechea linie vamală, a fost păstrată până la 1 ianuarie 1879. Până la instituirea noilor posturi vamale, continuau să func­ţio­neze cele existente[4].
Prin decizia Senatului Guvernant din 15 decembrie 1878 districtul vamal Kubei şi brigada pazei de frontieră Kubei au fost redenumite în districtul vamal Ismail[5].


[1] ASRO, F. 147, inv.1, d. 19, f. 11-11 verso; ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXV, отд. третье, 1860, №35885. – СПб., 1862, с. 421-424.
[2] ASRO, F. 147, inv.1, d. 17, a. 1850, f. 58.
[3] Ibidem, F. 1, inv. 249, d. 222, a. 1858, f. 61-63 verso.
[4] ПСЗРИ. Собр. II, т. LIII, отд. второе, 1878, №59015. – СПб., 1880, с. 236.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. LIII, отд. второе, 1878, №59124. – СПб., 1880, с. 302-303.