CANCELARIA GUVERNATORULUI GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Канцелярия Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора) | Muzeul din inima mea |

CANCELARIA GUVERNATORULUI GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Канцелярия Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора)CANCELARIA GUVERNATORULUI GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Канцелярия Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора)[1] – Cancelarie instituită în 1823, la dispoziţia lui M.S. Voronţov. După ce a fost numit în funcţia de guvernator general al Novorosiei şi de rezident plenipotenţiar al Basarabiei, M.S. Voronţov îi porunceşte „cârmuitorului” Cancelariei, colonelului de gardă Kaznaceev, să instituie o Cancelarie comună pentru Novorosia şi Basarabia. În rezultat, au fost pregătite regulamentele privind examinarea dosarelor şi stabilite sarcinile de funcţie ale funcţionarilor şi slujitorilor Cancelariei.
În componenţa Cancelariei au intrat 5 secţii, care, la rândul lor, se împărţeau în birouri.
Secţia întâi a Cancelariei includea birourile de control, statistică şi urbanistică.
Secţia a doua a Cancelariei includea birourile treburilor penale şi civile şi biroul de hotărnicie.
Secţia a treia a Cancelariei includea birourile de finanţe şi comerţ.
Secţia a patra a Cancelariei includea biroul lucrărilor de secretariat pentru regiunea Basarabia.
Secţia a cincea a Cancelariei includea birourile treburilor militare, de medicină şi audit.
În statele de funcţii ale Cancelariei, în afară de şeful cancelariei, mai intrau: şefii secţiilor şi şefii birourilor, un jurist, un executor, un arhivar şi un traducător. Conform itinerarului statelor de personal din 1825, Cancelaria guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei număra 60 de funcţionari[2]. Ulterior, la 1 iulie 1833 Consiliul de Stat, la prezentarea ministrului de interne, a instituit secţia de carantină şi a confirmat itinerarul statelor de personal ale secţiei de carantină, pe lângă Cancelaria guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei, care includea 13 funcţionari[3]. Statele de personal ale Cancelariei guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei au fost instituite ţinându-se cont de tradiţiile de administrare locală.
În 1824, M.S. Voronţov a emis dispoziţia ca rapoartele guvernatorilor şi şefilor administraţiilor speciale privind starea guberniilor şi regiunilor, care erau trimise Ministerului de Interne, în mod obligatoriu să fie transmise şi Cancelariei guvernatorului[4]. Cancelaria examina rapoartele şi îl făcea cunoscut pe guvernator cu starea lucrurilor în teritoriile subordonate guvernatorului.
În baza dispoziţiei Senatului Guvernant din 17 ianuarie 1874, postul de guvernator general al Novorosiei şi Basarabiei a fost lichidat. Concomitent, a fost suprimată şi activitatea Cancelariei de pe lângă guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei, iar toate dosarele care erau în lucru au fost transmise în acele gubernii şi oraşe, la care acestea aveau referinţă, iar dosarele cu caracter general – Ministerului de Interne[5].


[1] Până la adoptarea Regulamentului privind administrarea regiunii Basarabia din 29 februarie 1828 denumirea corectă a instituţiei era: Cancelaria guvernatorului general al Novorosiei şi a rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei.
[2] В.С. Шандра. Канцелярiя Новороссiйского i Бессарабского генерал-губер-натора (1822-1874). – În: Науковий вiстник Измаiльского державного педiнсти-туту. Вип. 9. – Измаiл, 2002, №2; И.А. Шишкина. Роль М.С. Воронцова в развитии юга Бессарабии (пер. пол. XIX века). – În: Краеведческий вестник. Вып. 2. – Измаил, 2008, с. 61-62.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. VIII, 1833, отд. первое, №6297. – СПб., 1834, с. 395-396.
[4] I.A. Şişkina. Op. cit., p. 62.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLIX, 1874, отд. первое, №53048. – СПб., 1876, с. 56.